Menu

"Edukacja zawodowa a oczekiwania pracodawców"

        
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020

19 maja 2017 r. w Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu odbył się panel dyskusyjny pod nazwą „Edukacja zawodowa a oczekiwania pracodawców". Panel przygotowany został w ramach cyklu wydarzeń organizowanych przez Województwo Łódzkie pn.: „Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki." Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020.
          Uczestników i gości panelu powitała Pani Mariola Mirecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z Panem Tadeuszem Żaczkiem – Dyrektorem Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu. Spotkanie swoją obecnością zaszczyciła Pani Beata Ozga-Flejszer – Przewodnicząca  Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, a także Pani Danuta Zakrzewska – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
        W trakcie panelu, przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Pani Katarzyna Włodarczyk przedstawiła możliwości wykorzystania środków unijnych w ramach RPO na lata 2014-2020 w zakresie poprawy zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy. Podczas spotkania zaprezentowano również założenia oraz korzyści wynikające z realizowanego projektu „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” ( Pan Krzysztof Piotrowski – przedstawiciel ŁKA) oraz wyniki współpracy pomiędzy ŁKA a Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie kształcenia maszynistów ( Pani Sylwia Laskowska – Dyrektor CKU SWŁ w Łodzi). O problemach, wyzwaniach napotykanych przy realizacji projektów ze środków unijnych oraz o zdobytych doświadczeniach w tym zakresie opowiadali przedstawiciele Łowickiego CKU WŁ w Łowiczu – Pani Justyna Baranowska i Edyta Karda ( realizacja projektu Erasmus +),  Pan Janusz Wróbel – Wicedyrektor ZSP nr 2 CKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu ( realizacji projektu programu RFS „Kapitał Ludzki”), a także Pani Małgorzata Bolimowska z ZSP nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu ( realizacja projektu programu RPO WŁ).
Podczas panelu ukazano również działania i rezultaty lokalnego rynku pracy  ( Pan Cezary Gawroński – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu) oraz możliwości jakie niesie studiowanie na profilach praktycznych – Pani Elżbieta Stokowska-Zagdan – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
         Powyższe wydarzenie miało na celu budowanie zaufania do kształcenia zawodowego  poprzez innowacyjne szkoły zawodowe kształcące uczniów zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. Przyczyniło się również do wymiany doświadczeń  pomiędzy partnerami procesu dot. kształcenia zawodowego, które przeniesione na grunt szkół zawodowych w województwie łódzkim będą służyć podniesieniu jakości i innowacyjności szkolnictwa zawodowego.

Do pobrania:
Program panelu "Edukacja zawodowa a oczekiwania pracodawców"
Szczegółowe informacje na temat cyklu wydarzeń "Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki."

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl