Menu

„Fundusze europejskie – przedsiębiorcy a edukacja zawodowa”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020

W dniach 11-12 maja 2017 r. odbyło się dwudniowe Forum dyskusyjne „Fundusze europejskie – przedsiębiorcy a edukacja zawodowa”. Forum przygotowane zostało w ramach cyklu wydarzeń organizowanych przez Województwo Łódzkie pn.: Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020.
W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego uczestników i gości powitała Pani Mariola Mirecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy mieli okazję do wymiany cennych doświadczeń w zakresie ubiegania się o środki unijne oraz wskazywali na korzyści wynikające z aplikowania o wsparcie unijne dla rozwoju szkół i placówek oświatowych. Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Pan Andrzej Wasilewski przedstawił założenia oraz korzyści wynikające z realizowanego projektu „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”, dodatkowo została ukazana współpraca pomiędzy ŁKA a Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi w zakresie kształcenia maszynistów (Pani Sylwia Laskowska – dyrektor CKU). 
Na Forum zaprezentowane zostały również dobre praktyki w zakresie kształcenia modułowego, odbywania staży i praktyk u pracodawców (kształcenie dualne), wdrażania nowych rozwiązań oraz współpracy placówek oświatowych na szczeblu międzynarodowym.
W trakcie spotkania zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie poprawy zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy.
Dwudniowe wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, wśród zebranych byli przedstawiciele samorządów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy oraz szkół i placówek oświatowych z terenu województwa łódzkiego. Forum swoją obecnością zaszczycili znamienici goście: Pani Anna Rabiega – Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Danuta Zakrzewska – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Pan Andrzej Kaczorowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Pani Małgorzata Kochańska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie, Pan Marek Kondraciuk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Pani Krystyna Kejna – Rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Pan Roman Laskowski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej oraz Pan Marian Trębacz – Wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 
Pobierz agendę Forum
 
Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.
Pobierz prezentacje:
Marcin Pawlak– Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 10 mld zł na projekty w regionie”
Andrzej Wasilewski– Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”
Sylwia Laskowska – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi Kształcenie maszynistów odpowiedzią na ogólnopolskie zapotrzebowanie przewoźników taboru kolejowego”
Tomasz Saryusz Wolski dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, Instytut Badań Edukacyjnych  „Zintegrowany system kwalifikacji”
Alain Henry dyrektor ds. Kształcenia Zawodowego, ABC Wiedzy Erasmus + Mobilność młodych ludzi – dobre praktyki we Francji”
Patrycja Stefaniak - PapugaŁódzka Izba Przemysłowo – Handlowa „Projekt „Praca w Centrum” jako przykład wykorzystania instrumentów i usług rynku pracy w formie szybkiego reagowania”
Katarzyna PawlataRegionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi „Świadomy wybór zawodu – co to znaczy? Decyzje edukacyjne uczniów a popyt na kwalifikacje w województwie łódzkim”
Małgorzata Staniewska z oddziału Promocji i Informacji EFS WUP w Łodzi „Korzyści z realizacji projektów unijnych na przykładzie projektu „Poszukiwana/y” realizowanego przez Fundację Inkubator”
Adam Koj– Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”
Krzysztof GrzędaZastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
Iwona Kukulak - Dolata Katedra Polityki Ekonomicznej UŁ Edukacja zawodowa a rynek pracy w regionie łódzkim”
Mariusz Nyk– Katedra Polityki Ekonomicznej UŁ „Kształcenie warsztatowe wyzwaniem dla innowacyjnych szkół zawodowych”
Anna Rzeźnicka– kierownik Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy w PUP w Kutnie „Kształcenie dualne sposobem na pozyskanie wykwalifikowanego pracownika”
Katarzyna Majda, Zofia Skoneczna– Centrum Kształcenia Nowoczesnych Technologii w Łodzi „Kuźnia nowoczesnych kadr - wsparcie funduszy europejskich w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy”
Amadeusz BełdowskiCentrum Kształcenia Nowoczesnych Technologii w Łodzi Nowoczesna szkoła, nowoczesne metody, nowoczesne rozwiązania”
 
Szczegółowe informacje na temat cyklu wydarzeń „Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki.” - pobierz

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl