Menu

„Aktywne włączanie pracodawców w proces kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w świetle wsparcia ze środków unijnych”


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020

Panel przygotowany został w ramach cyklu wydarzeń organizowanych przez Województwo Łódzkie pn.: Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020
Powyższe wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie ubiegania się o środki unijne oraz ukazanie korzyści wynikających z aplikowania o wsparcie unijne dla rozwoju szkół i placówek oświatowych. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania funduszy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie poprawy zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania kierunków kształcenia do wymagań regionalnego rynku pracy. Informacje w tym zakresie przedstawił Pan Marcin Pawlak – Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ. Przedstawiciel Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zaprezentował założenia oraz korzyści wynikające z realizowanego projektu „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”, dodatkowo zostały ukazane wyniki współpracy pomiędzy ŁKA a Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi w zakresie kształcenia maszynistów (Pani Sylwia Laskowska – dyrektor CKU). 
Dobre praktyki w odbywaniu staży i praktyk u pracodawców oraz wdrażania nowych rozwiązań zaprezentowali przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, natomiast dobre praktyki w zakresie wykorzystania środków unijnych na rzecz kształcenia zawodowego ukazali przedstawiciele szkół, w tym Sieradzkiego CKU WŁ w Sieradzu. O korzyściach i formach współpracy pracodawca – szkoła opowiadał Pan dr Łukasz Kikowski – dyrektor OPiR i OTH CREATOR w Łodzi.
Organizatorem panelu był Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego a partnerami Sieradzkie CKU WŁ w Sieradzu, Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu oraz firma Creator w Łodzi.
Szczegółowe informacje na temat cyklu wydarzeń „Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki.”
Do pobrania:
Program panelu „Aktywne włączanie pracodawców w proces kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w świetle wsparcia ze środków unijnych”

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl