Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo

Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jego celem jest organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa łódzkiego w kategorii wiekowej dzieci, młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca. Szkolenia prowadzone są przez Okręgowe lub Wojewódzkie Związki Sportowe oraz Stowarzyszenia z obszaru województwa łódzkiego. W okresie objętym programem przewiduje się przeszkolenie około 1200 zawodniczek i zawodników powołanych do kadry.
Samorząd Województwa w ramach realizacji powyższego zadania współfinansuje organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego, którego zwieńczeniem jest udział zawodników w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego, Wojewódzkich i Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski Młodzików, Pucharów Polski, Mistrzostw Polski Juniorów młodszych, juniorów i młodzików oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Województwo Łódzkie dofinansowuje również przygotowania i udział reprezentacji Województwa Łódzkiego w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży-Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, między innymi przeznacza środki finansowe na zakup reprezentacyjnych strojów sportowych oraz pokrywa związane z udziałem w olimpiadzie koszty transportu.

Corocznie w ramach podsumowania osiągnięć zawodników w danym roku kalendarzowym organizowana jest uroczysta Gala Sportu, na której ma miejsce wręczenie nagród, upominków i wyróżnień za najlepsze wyniki uzyskane przez sportowców z naszego województwa.

Celem zadania publicznego jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników w kategoriach wiekowych młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca do szkolenia i współzawodnictwa sportowego prowadzonego w ramach kadr wojewódzkich oraz zapewnienie optymalnych warunków szkolenia, możliwości udziału zawodnikom we współzawodnictwie sportowym oraz zapewnieni możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo

Samorząd Województwa przeznaczył na kontynuację wyżej wymienionego projektu w okresie od października 2023 r. do końca września 2024 roku środki finansowe w wysokości dwóch milionów trzystu tysięcy złotych. Operatorem wojewódzkim programu jest Łódzka Federacja Sportu.