Sport szkolny

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego, w tym młodzieży niepełnosprawnej. Zadanie polega na organizacji sportowej rywalizacji szkół  prowadzanej w ramach m. in. Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Licealiady oraz udziału reprezentantów środowiska szkolnego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich. Organizacja współzawodnictwa sportowego zakłada objęcie nim minimum 20 dyscyplin sportowych w ponad 50% szkół wszystkich szczebli z terenu województwa łódzkiego.

Celem zadania publicznego jest aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej. 

Środki publiczne przekazane na realizację powyższego zadania w okresie od września 2023 roku do czerwca 2024 roku przekazane przez Samorząd Województwa stanowią kwotę czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych. Operatorem wojewódzkim zadania jest Łódzki Szkolny Związek Sportowy.