Sport akademicki

Zadanie polega na wsparciu organizacji akademickiej rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska akademickiego województwa łódzkiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Działania obejmują:

  • organizację Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego - rozgrywek międzyuczelnianych w ponad dwudziestu pięciu dyscyplinach, zarówno w sportach indywidualnych, jak i drużynowych,
  • organizację Łódzkich Igrzysk Studentów I Roku i udział w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku - rywalizacji sportowej w kilku dyscyplinach dla studentów będących po raz pierwszy na pierwszym roku studiów, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze sportem akademickim,
  • organizację Łódzkiej Gali Sportu Akademickiego, na której nagrodzeni zostaną najwybitniejsi sportowcy akademiccy z województwa łódzkiego prowadzeniu sekcji sportowych w klubach uczelnianych biorących udział w zadaniu.

Celem zadania jest rozwój i upowszechnianie sportu wśród młodzieży akademickiej.

Środki publiczne przekazane na realizację powyższego zadania w okresie od października 2022 roku do czerwca 2023 roku przekazane przez Samorząd Województwa stanowią kwotę sto tysięcy złotych. Operatorem wojewódzkim zadania jest Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi