Łódzki senior PLUS

Projekt skierowany do osób  od sześćdziesiątego roku życia. Jego celem jest aktywizacja ruchowa i podnoszenie świadomości na temat zdrowego stylu życia wśród osób starszych.

W ramach programu prowadzone są bezpłatne zajęcia ruchowe oraz organizowane są seminaria prowadzone przez ekspertów w tematyce prozdrowotnej. Jako zwieńczenie każdorazowej edycji programu organizowana jest impreza rekreacyjno–sportowa dla uczestników zajęć, podsumowująca realizację projektu.

Cel realizacji zadania publicznego to promowanie inicjatyw dotyczących aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia osób starszych – rozwijanie i wspieranie systemu zorganizowanych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla seniorów. Program wpisuje się w politykę działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego na rzecz osób starszych.

Od września 2023 roku do końca czerwca 2024 roku Samorząd przeznaczył na kontynuację zadania dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych. Programem objęto około 26 grup z 13 gmin województwa. Realizatorem projektu jest Łódzka Federacja Sportu.