Sport na terenach wiejskich

Programem objęto dzieci i młodzież wszystkich typów szkół podstawowych, średnich oraz zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych uprawiających sport, dorosłych oraz osoby starsze i innych mieszkańców środowiska wiejskiego. Realizacja zadania polega na organizacji i udziale w zawodach sportowych skierowanych do dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców wsi i małych miast.

W ramach projektu finansowane są następujące działania:

  •  imprezy sportowe i rekreacyjne,
  • imprezy ogólnopolskie,
  • obozy szkoleniowe.

Celem zadania jest:

  • aktywizowanie i mobilizowanie społeczności wiejskiej i małych miast do udziału w sporcie, rekreacji i aktywnym wypoczynku w kręgach społeczności wiejskiej i małomiasteczkowej,
  • upowszechnianie aktywności fizycznej w środowisku wiejskim, promowanie działań sprzyjających lepszemu wykorzystaniu istniejącej gminnej bazy sportowej,
  • wyselekcjonowanie młodzieży uzdolnionej sportowo do udziału we współzawodnictwie sportowym na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.

Samorząd Województwa przekazał na realizację projektu w 2024 roku kwotę pięćset tysięcy złotych. Operatorem wojewódzkim zadania jest Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.