Aktualności Edukacja

czwartek, 21 listopada 2013
W dniu 14 listopada 2013 r. podczas VI Forum Gospodarczego miał miejsce panel dyskusyjny pn. Partnerstwo samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego w rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz regionalnego rynku pracy. Główne tematy poruszane podczas dyskusji to: •    Monitorowanie rynku pracy dla edukacji •    Zasoby kadrowe i materialne edukacji zawodowej •  …
czwartek, 21 listopada 2013
Uprzejmie informujemy, iż termin konferencji został przesunięty z 25.11.2013 na 8.01.2014 r. Pozostałe ustalenia oraz program nie ulegają zmianie. Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia uczestników konferencji zachowują swoją ważność. Serdecznie zachęcamy do udziału w Wojewódzkiej Konferencji Higieny Stomatologicznej pn. „Zawód higienistki stomatologicznej niezbędnym elementem systemu opieki zdrowotnej”. Termin konferencji: 8 styczeń 2014…
czwartek, 21 listopada 2013
Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Dwie drogi do Polski. W 70. rocznicę bitwy pod Lenino i lądowania II Korpusu Polskiego we Włoszech”. Panel odbędzie się w Łodzi dniu 26 listopada 2013 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w…
czwartek, 14 listopada 2013
Serdecznie zapraszamy na konferencję międzynarodową pt. Nowoczesne technologie w edukacji włączającej. Polskie i międzynarodowe wyniki badań i praktyka, której organizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Europejska Agencja na Rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Konferencja odbędzie się 26 listopada 2013 r. w Hotelu Radisson Blu…
wtorek, 12 listopada 2013
Serdecznie zapraszamy do udziału w przyrodniczym konkursie filmowym EKO-KADR. Konkurs organizowany jest przez Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Radomsku. Tematyka filmów dotyczy przyrody województwa łódzkiego.
czwartek, 21 listopada 2013
Z roku na rok wzrasta oporność bakterii na antybiotyki. Prowadzi to do ograniczenia skutecznych metod leczenia różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych. Komisja Europejska ustanowiła 18 listopada corocznym, Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach. Celem tego dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego…