Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2021 roku

piątek, 22 stycznia 2021

1 lutego 2021 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2021 roku.
Nabór wniosków trwać będzie do 19 marca 2021 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:
• w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
• przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Regulamin
Załącznik nr 1 – wniosek uczeń
Załącznik nr 2 – wniosek student
Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej wniosków w kategorii uczeń
Załącznik nr 4 – karta oceny formalnej wniosków w kategorii student
Załącznik nr 5 – karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii uczeń
Załącznik nr 6 – karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii student
Załącznik nr 7 – sprawozdanie
Załącznik nr 8 – deklaracja poufności i bezstronności
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych