Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku

27 stycznia 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku.
Nabór wniosków trwać będzie do 21 lutego 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:
·         w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
·         przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.
 
Do pobrania:
·         Ogłoszenie o naborze wniosków 2020
·         Regulamin 2020
·         Załącznik nr 1 – wniosek uczeń 2020
·         Załącznik nr 2 – wniosek student 2020
·         Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej wniosków w kategorii uczeń 2020
·         Załącznik nr 4 – karta oceny formalnej wniosków w kategorii student 2020
·         Załącznik nr 5 – karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii uczeń 2020
·         Załącznik nr 6 – karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii student 2020
·         Załącznik nr 7 – sprawozdanie 2020
·         Załącznik nr 8 – deklaracja poufności i bezstronności 2020
·         Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl