Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2020 roku

29 czerwca 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nabór wniosków trwać będzie do 28 sierpnia 2020 r.

Komplet dokumentów, stanowiących zgłoszenie do Konkursu należy złożyć:
• w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
• przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w Ogłoszeniu o konkursie.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie 2020
Regulamin Konkursu 2020
Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie nagrody (kandydata do nagrody zgłasza rektor lub prorektor uczelni, dyrektor lub wicedyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego)
Załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie nagrody (z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje samodzielnie autor rozprawy lub pracy)
Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej wniosków
Załącznik nr 4 – deklaracja poufności i bezstronności
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl