Wręczenie nagród i statuetek Marszałka Województwa Łódzkiego !

piątek, 16 grudnia 2016
W dniu 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XVII edycji Konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim oraz statuetek dla przedsiębiorców za efektywne wykorzystanie potencjału łódzkich naukowców w 2016 roku.
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego, Elżbieta Królikowska-Kińska - Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego, prof. dr hab. n med. Henryk Chmielewski - były Rektor Wojskowej Akademii Medycznej, prof. dr hab. Tomasz Cieślak - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński - Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Mariusz Włodarczyk - Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Akademii  Sztuk Pięknych w Łodzi, prof. dr hab. inż. Adam Pelikant - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, doktoranckich i promocji Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Piotr Paneth – reprezentujący Politechnikę Łódzką członek Komisji Konkursowej oraz dr hab. Przemysław Tomaszewski - członek Komisji Konkursowej reprezentujący Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi.
Przybyłych gości oraz laureatów nagród i statuetek Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Mariola Mirecka -Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu w imieniu Przewodniczącego komisji konkursowej prof. dr hab. Antoniego Różalskiego dokonał prof. dr hab. Tomasz Cieślak - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, który podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego.
Marszałek Witold Stępień przypomniał, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz siedemnasty a łączna ich kwota to ponad 612 tys. zł. Przez ten okres najwięcej wyróżnionych w konkursie prac pochodziło z Uniwersytetu Łódzkiego – 57, Politechniki Łódzkiej – 29, Uniwersytetu Medycznego – 16 oraz Akademii Sztuk Pięknych – 9 prac. Pan Marszałek wyraził także satysfakcję z możliwości przyznania już po raz trzeci statuetek dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców, w tym laureatów stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Wręczając listy gratulacyjne oraz statuetki Pan Marszałek wyraził ogromne uznanie dla laureatów, którzy tak wspaniale reprezentują Województwo Łódzkie w kraju i za granicą.
 
Laureatami tegorocznej XVII edycji konkursu są:
Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
dr hab. Anna Janiszewska - Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne”
 
Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr n. med. Paulina Klimkiewicz– Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Zastosowanie metod kinezyterapii klasycznej, neurorozwojowej Bobath i proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania w neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu”
2.    dr Dorota Salska- Katedra Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę:
„Kształty Ochronne. Kolekcja bielizny formująca nowe kształty sylwetki dla kobiet po mastektomii piersi”
 
Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr Anna Palczewska– Katedra Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Wpływ drogi S-8 w regionie Łódzkim na przyciąganie inwestycji"
2.    mgr Mariola Alwingier– Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę magisterską:
„Zarządzanie jakością jako strategia budowania pozycji rynkowej podmiotu leczniczego na przykładzie wybranego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej"
3.    Łukasz Górski– Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę dyplomową:
„Wpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi”
4.    Sonia Jach– Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej za pracę dyplomową:
„Projektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi”
 
Przyznane statuetki:
W roku 2016 już po raz trzeci przyznane zostały Statuetki Marszałka Województwa Łódzkiego za efektywne wykorzystanie potencjału łódzkich naukowców. Statuetki zostały przyznane firmom, które wspierają rozwój nauki, realizują wspólne projekty naukowo-badawcze, udostępniają nowoczesne rozwiązania technologiczne dla studentów, umożliwiają odbywanie praktyk i staży. Statuetka przyznawana jest firmom, które promują „dobre praktyki” z zakresu wspólnych projektów sfery nauki i biznesu (B+R).
W roku 2016 nagrodzonych zostało 5 firm, które są Partnerami i współpracują z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
  • Na Wydziale realizowany jest unikalny program pn. „Mały Oksford”. Program ten skierowany jest do najlepszych studentów Wydziału i polega na realizacji w toku studiów projektów o charakterze wdrożeniowym, we współpracy z przedsiębiorstwami i firmami regionu łódzkiego z  branży teleinformatycznej. W programie brał udział miedzy innymi p. Przemysław Kucharski (stypendysta Marszałka Województwa Łódzkiego z 2016 r.)
  • Nagrodzone firmy prowadzą szereg szkoleń i warsztatów dla studentów Wydziału. Realizowany jest m.in. cykl bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez firmę Ericpol pod nazwą „Akademia Telekomunikacji ERICPOL”. Wykłady adresowane są do studentów kierunków technicznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę. Aktualnie trwa 7 edycja Akademii Telekomunikacji, do tej pory Akademię ukończyło już ponad 600 osób. Pomysłodawczynią i koordynatorem Akademii była miedzy innymi p. Beata Mordzak (stypendystka Marszałka Województwa Łódzkiego z 2016 r.).
  • Firmy wspierają Wydział merytorycznie, opiniując zakresy tematyczne prowadzonych studiów podyplomowych, przedmiotów powiązanych z profilem działalności, prowadzą wykłady stałe i gościnne. Dla studentów i absolwentów organizowane są innowacyjne staże wakacyjne oraz praktyki.
Statuetki przyznano:
1. Atos Polska S.A.
2. COMARCH S.A.
3. Ericpol Sp. z o.o.
4. GFT Poland Sp. z o.o.
5. Transition Technologies S.A.
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.