Menu

VII edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do VII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”.
Nagrodę wręcza Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przewodniczący Kapituły Nagrody. Jako kandydatów można zgłaszać osoby fizyczne, instytucje i organizacje w poszczególnych regionach kraju w szczególny sposób zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, wspierającym Instytut Pamięci Narodowej w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie.
Uwaga: Nagroda nie ma charakteru odznaczenia kombatanckiego.
Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie).
Pisemne zgłoszenia (wniosek wraz z oświadczeniem kandydata) należy nadsyłać do 20 lutego 2019 r. na adres Oddziału IPN w Łodzi (ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź).
 
Lista dotychczasowych laureatów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi:
pobierz

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl