Menu

Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2018

W dniu 12 października 2018 r. w Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była okazją do nagrodzenia osób odznaczających się wyjątkowo sumienną pracą w dziedzinie edukacji, osiągających znaczące wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za dbałość o wysoki poziom kształcenia, podejmowanie działań służących podnoszeniu jakości nauczania oraz bardzo dobre zarzadzanie placówkami oświatowymi otrzymali:
-        Pani Dorota Bratkowska – Nauczyciel Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi,
-        Pani Aneta Rakoczy – Nauczyciel Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim,
-        Pani Ewa Ruszkowska – Nauczyciel Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu,
-        Pani Mariola Szymczak – Nauczyciel Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach,
-        Pan Bronisław Matusz – Nauczyciel Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu,
-        Pan Sławomir Fater – do 31.08.2018 r. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi,
-        Pani Bożena Fronckiewicz – Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach,
-        Pani Edyta Karda – Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
-        Pani Salomea Mandat – Kierownik Filii w Pabianicach, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi,
-        Pani Małgorzata Woźniak – Kierownik Filii w Zduńskiej Woli, Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.
 
W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości: Pani Anna Rabiega –- Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Jolanta Kuropatwa – Łódzki Wicekurator Oświaty, Pan Marek Kondraciuk  - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Pan Mateusz Pali – Asystent Wojewody Łódzkiego, Pan doc. dr inż. Marek Sekieta – Pełnomocnik Rektora Politechniki Łódzkiej ds. Kształcenia, Pan Krzysztof Jurek – przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ks. Michał Pietrasik – przedstawiciel Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, mł. insp. Tomasz Olczyk – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, mł. insp. Piotr Krężołek – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, Pan Roman Laskowski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej, Pan Marek Ćwiek – Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Pan Marian Trębacz – Wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 
Gości przywitała Pani Dorota Wodnicka – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Podczas uroczystości Asystent Wojewody Łódzkiego w imieniu Pana Wojewody Zbigniewa Raua odczytał list okolicznościowy z życzeniami dla nauczycieli z okazji ich Święta. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyła również Pani Jolanta Kuropatwa – Łódzki Wicekurator Oświaty.
 
W trakcie uroczystości zostały złożone podziękowania dla Pani Danuty Wichlińskiej za dotychczasową współpracę oraz sumienne wykonywanie obowiązków na stanowisku dyrektora Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.
 
Uroczystość uwieńczona została koncertem w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi: Niny Podkościelnej, Aleksandry Obrzut, Dawida Kasprzaka, Natalii Kowalskiej i Pawła Urbanka. Opiekunem występu była pani Anna Dryniak-Szczechowicz – Wicedyrektor ds. muzycznych Szkoły Muzycznej. Uczniowie Szkoły mają na swoim koncie wiele sukcesów, są laureatami konkursów muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym a także stypendystami Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl