Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2022 roku - przyznane!

środa, 20 kwietnia 2022

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz szesnasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe.
W tegorocznej edycji wpłynęło 112 wniosków. W kategorii „uczeń” złożonych zostało 75 wniosków z 31 szkół ponadpodstawowych, natomiast w kategorii „student” wpłynęło 37 wniosków złożonych przez 4 uczelnie.
W dniu 6.04.2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która po analizie i rozpatrzeniu 110 wniosków, spełniających wymagania formalne, zaproponowała podział łącznej kwoty 150.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2022 rok, pomiędzy 48 kandydatów do stypendium.
Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę nr 300/22 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2022 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:

Kategoria „uczeń”

Lp.

Imię i nazwisko

Kwota przyznanego stypendium brutto w zł.

Stopień stypendium

1

Mateusz Pałucki

4 000,00

I stopnia

2

Dominika Radaszewska

4 000,00

I stopnia

3

Michał Piotr Kacprzyk

3 000,00

II stopnia

4

Oskar Stefan Hofmokl

3 000,00

II stopnia

5

Julia Stuldych

3 000,00

II stopnia

6

Natalia Ksyta

3 000,00

II stopnia

7

Adam Wądołowski

3 000,00

II stopnia

8

August Jeziorny

3 000,00

II stopnia

9

Dawid Jankowski

3 000,00

II stopnia

10

Michał Kwiatkowski

3 000,00

II stopnia

11

Zofia Michałowicz

2 500,00

III stopnia

12

Aleksandra Stępień

2 500,00

III stopnia

13

Kinga Orzechowska

2 500,00

III stopnia

14

Adam Sukiennik

2 500,00

III stopnia

15

Karolina Dębowska

2 500,00

III stopnia

16

Jakub Stańdo

2 500,00

III stopnia

17

Geralt Wawrzynkiewicz-Raźny

2 500,00

III stopnia

18

Aleksander Woicki

2 500,00

III stopnia

19

Hubert Kaczmarek

2 500,00

III stopnia

20

Jakub Sztuka

2 500,00

III stopnia

21

Jan Pawelec

2 500,00

III stopnia

22

Maja Fijałkowska

2 500,00

III stopnia

23

Jacek Błażej Sylwestrowicz

2 500,00

III stopnia

24

Aleksander Gloc

2 500,00

III stopnia

25

Mateusz Grzybowski

2 500,00

III stopnia

 

Kategoria „student”

Lp.

Imię i nazwisko

Kwota przyznanego stypendium brutto w zł.

Stopień stypendium

1

Joanna Forycka

5 000,00

I stopnia

2

Jędrzej Chrzanowski

5 000,00

I stopnia

3

Szymon Turkiewicz

5 000,00

I stopnia

4

Katarzyna Kwas

4 000,00

II stopnia

5

Aleksandra Kudrycka

4 000,00

II stopnia

6

Marcin Mostowy

4 000,00

II stopnia

7

Ewa Klejman

4 000,00

II stopnia

8

Aleksandra Zielińska

3 500,00

II stopnia

9

Dominik Damian Malinowski

3 500,00

II stopnia

10

Mikołaj Świerczyński

3 500,00

II stopnia

11

Nicol Zielinska

3 000,00

III stopnia

12

Jolanta Anna Labuch

3 000,00

III stopnia

13

Marta Piotrowska

3 000,00

III stopnia

14

Julia Wojtowicz

3 000,00

III stopnia

15

Piotr Ładoński

3 000,00

III stopnia

16

Adam Kuzański

3 000,00

III stopnia

17

Mateusz Sobociński

3 000,00

III stopnia

18

Anna Baszczyńska

3 000,00

III stopnia

19

Paula Kowalczyk

3 000,00

III stopnia

20

Tomasz Józefiak

3 000,00

III stopnia

21

Justyna Gumulak

3 000,00

III stopnia

22

Adam Lewczuk

3 000,00

III stopnia

23

Natalia Bartłomiejczyk

3 000,00

III stopnia

 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!