Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2021 roku - przyznane!

piątek, 11 czerwca 2021

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz piętnasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe.

W tegorocznej edycji wpłynęło 165 wniosków. W kategorii „uczeń” złożonych zostało 120 wniosków z 56 szkół ponadpodstawowych, natomiast w kategorii „student” wpłynęło 45 wniosków złożonych przez 6 uczelni wyższych.

W dniu 25.05.2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która po analizie i rozpatrzeniu 162 wniosków, spełniających wymagania formalne, zaproponowała podział łącznej kwoty 150.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2021 rok, pomiędzy 48 kandydatów do stypendium.

Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 roku podjął uchwałę nr 545/21 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2021 roku. Stypendia otrzymało 25 uczniów i 23 studentów.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!