Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2019 roku - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz trzynasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tegorocznej edycji wpłynęły 133 wnioski, z których 7 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych.
W kategorii „uczeń” złożone zostały 93 wnioski z 47 szkół ponadpodstawowych, natomiast w kategorii „student” wpłynęło 40 wniosków złożonych przez 6 uczelni wyższych.
W dniu 20 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która po analizie i rozpatrzeniu 126 wniosków, spełniających wymagania formalne, zaproponowała podział łącznej kwoty 130.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2019 rok, pomiędzy 38 kandydatów do stypendium.
Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę nr 428/19 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2019 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:
 
Kategoria „uczeń”
Lp. Imię i nazwisko stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Diego Król 5 000,00 I stopnia
2 Katarzyna Cuper 5 000,00 I stopnia
3 Kamil Galewski 4 500,00 II stopnia
4 Piotr Zygmunt 4 500,00 II stopnia
5 Bartłomiej Rosiak 4 000,00 II stopnia
6 Eryk Zywert 4 000,00 II stopnia
7 Jakub Sola 4 000,00 II stopnia
8 Jarosław Brodecki 3 500,00 III stopnia
9 Mikołaj Miszczak 3 500,00 III stopnia
10 Mateusz Tyl 3 500,00 III stopnia
11 Marcel Kuropatwa 2 500,00 III stopnia
12 Paweł Śmigiel 2 500,00 III stopnia
13 Natalia Semba 2 500,00 III stopnia
14 Wiktoria Całus 2 500,00 III stopnia
15 Adrian Cisowski 2 500,00 III stopnia
16 Stanisław Roszczyk 2 500,00 III stopnia
17 Bernard Michał Szeliga 2 500,00 III stopnia
18 Adrian Stańdo 2 500,00 III stopnia
19 Wojciech Rżanek 2 500,00 III stopnia
 
Kategoria „student”
Lp. Imię i nazwisko stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Agata Gabryelska 5 000,00 I stopnia
2 Marcin Łukasz Sochal 5 000,00 I stopnia
3 Artur Kacprzyk 4 000,00 II stopnia
4 Grzegorz Kardas 4 000,00 II stopnia
5 Małgorzata Ostrowska 4 000,00 II stopnia
6 Adrian Bartoszek 4 000,00 II stopnia
7 Magda Barańska 4 000,00 II stopnia
8 Stefan Cichosz 3 000,00 III stopnia
9 Bogusława Nowak 3 000,00 III stopnia
10 Katarzyna Krawczyk 3 000,00 III stopnia
11 Katarzyna Chłopaś 3 000,00 III stopnia
12 Aleksandra Przewłoka 3 000,00 III stopnia
13 Michał Pytkowski 3 000,00 III stopnia
14 Rafał Nowakowski 3 000,00 III stopnia
15 Agata Binienda 3 000,00 III stopnia
16 Michał Jan Wrona 3 000,00 III stopnia
17 Paweł Przerywacz 3 000,00 III stopnia
18 Julia Krajewska 3 000,00 III stopnia
19 Zuzanna Nowicka 3 000,00 III stopnia
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!
 
Do pobrania:
Ranking stypendyści uczeń
Ranking stypendyści student
Biogramy stypendystów

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl