Rekrutacja - studia podyplomowe Business Intelligence w Ochronie Środowiska /BIOŚ

piątek, 7 czerwca 2019
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął proces rekrutacji na pierwszą edycję studiów podyplomowych Business Intelligence w Ochronie Środowiska /BIOŚ.
Studia mają na celu przekazanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat zarządzania i monitoringu środowiska, gospodarki odpadami oraz aspektów prawnych z tym związanych, jak również podstaw wykorzystywania technologii i systemów informacyjnych zarządzania. Studia mają również dostarczać wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne wykorzystywanie oprogramowania (m.in. Microsoft Office, SharePoint, SQL Server, STATISTICA, Workbox) w zakresie zarządzania informacją i analizy danych w pracy zawodowej.
Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Adresatami studiów są wszyscy, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie baz danych, zarządzania informacją, przetwarzania i analizy danych, dostarczania informacji zarządczej niezbędne w pracy zawodowej w szczególności w zakresie zarządzania środowiskiem.
Ze względu na zakres tematyczny, studia są szczególnie polecane pracownikom GIOŚ, WIOŚ, GDOŚ, RDOŚ, pracownikom gmin i powiatów zajmującym się ochroną środowiska, specjalistom ochrony środowiska w przedsiębiorstwach.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ios.edu.pl/podyplomowe lub pod numerem telefonu 532 295 879. Planowany termin rozpoczęcia zajęć 28 września 2019 roku.