Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Projekt dofinasowywany przez WFOŚiGW w Łodzi: 100-lecie Województwa Łódzkiego: różnorodność przyrodnicza i kulturowa mojej małej ojczyzny

Nazwa zadania: „100-lecie Województwa Łódzkiego: różnorodność przyrodnicza i kulturowa mojej małej ojczyzny”
 
Termin realizacji zadania: 24.04.2019 - 10.12.2019 r.
 
Wartość ogólna zadania: 13.448,00 zł
 
Kwota dofinansowania w formie dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi: 11.448,00 zł
 
Zakres projektu: Projekt realizowany w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach i jej filiach tj. Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej. Głównym celem realizowanego programu jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak
i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu.
 
Opis zadania:
Projekt realizowany jest w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach i jej filiach tj. Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej.
W bibliotekach odbędą się liczne działania w formie: akcji ekologicznych, zajęć, warsztatów oraz konkursów dla dzieci i młodzieży. Partnerami wspierającymi będą Bolimowski Park Krajobrazowy oraz Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice. Zostaną zorganizowane liczne akcje np.: Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, Światowy Dzień Drzewa, Europejski Dzień Ptaków, Dzień Krajobrazu.
 Podczas imprez plenerowych uczestnicy spotkają się z różnymi atrakcjami w formie loterii, mini konkursów plenerowych, quizów, zabaw, zajęć warsztatowych, będą również spotkania z ciekawymi ludźmi.
W bibliotece i jej filiach zostanie ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. 100 lat istnienia Województwa Łódzkiego - różnorodność przyrodnicza i kulturowa mojej okolicy.
Placówki wzbogacą księgozbiór biblioteczny z zakresu ekologii i ochrony środowiska (tj. książki, gry i inne pomoce dydaktyczne).
W bibliotekach odbędą się różne zajęcia angażujące uczestników w działania proekologiczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, tabletów, e-czytników oraz różnych aplikacji interaktywnych pomocnych przy prowadzeniu zajęć o poniższej tematyce: Bogactwo walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Łowickiej, Chrońmy drzewa, Bajka ekologiczna, Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi, Jaką rolę odgrywają drzewa w mieści, Poznajemy zjawiska przyrody – doświadczenia, zabawy badawcze, Gry i zabawy ekologiczne, Bibliotropiciele w Dolinie Bzury, Wypraw do lasu.
Zakupione dzięki dotacji pomoce dydaktyczne uatrakcyjnią zajęcia odbywające się w Bibliotece, szczególnie przy organizacji akcji ekologicznych.
 
 
www.zainwestujwekologie.pl

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl