Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:
- umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
- podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
- umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
- wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

Operator OSE zapewnia szkołom usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmujące ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, w tym wsparcie szkół w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, oraz usługi ułatwiające użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych. Usługi te są świadczone nieodpłatnie.

Aby dołączyć do OSE szkoła musi wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz uzyskać zgodę Organu Prowadzącego Szkołę (formularz dostępny jest na stronie https://ose.gov.pl/lista-szkol ).
Zachęcamy do skorzystania z oferty Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Szczegóły programu dostępne są na stronie https://ose.gov.pl/

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl