2023 rok - XVII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2023 roku - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz siedemnasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe.

W tegorocznej edycji wpłynęły 154 wnioski. W kategorii „uczeń” złożonych zostało 114 wniosków z 54 szkół ponadpodstawowych, natomiast w kategorii „student” wpłynęło 40 wniosków złożonych przez 4 uczelnie.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 281/23 z dnia 14 kwietnia 2023 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2023 roku. Stypendia otrzymało 25 uczniów i 23 studentów.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

.............................................................................................................

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2023 roku

24 stycznia 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2023 roku.

Nabór wniosków trwać będzie do 17 lutego 2023 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:

  • w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, lub
  • przesłać pocztą na adres Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Uwaga: W związku z remontem parteru siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 do budynku można wchodzić przez sąsiedni biurowiec stojący przy al. Piłsudskiego 12. Pod tym adresem, na parterze, znajduje się tymczasowo także Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego WŁ.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Do pobrania: