2021 ROK - XV EDYCJA JEDNORAZOWYCH STYPENDIÓW NAUKOWYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Stypendyści naukowi i artystyczni Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2021 nagrodzeni !

W dniu 2 lipca 2021 r. w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom, którzy w roku 2021 otrzymali stypendia naukowe i artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego. Listy gratulacyjne nagrodzonym wręczył Marszałek WŁ - Grzegorz Schreiber.

Nagrodzonych zostało 70 osób, które otrzymały jednorazowe stypendia. Wyróżnienia przyznano za osiągnięcia artystyczne i naukowe. Marszałkowi w ich wręczaniu towarzyszył Dariusz Rogut, Przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Stypendia naukowe trafiły do 25 uczniów i 23 studentów. Łączna wartość nagród dla nich to 150 tys. zł. Stypendia naukowe w kategorii uczeń przyznawane były dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają naukę na terenie województwa łódzkiego. Wyróżnieni uczniowie to nie tylko pasjonaci w swoich dziedzinach, olimpijczycy i zwycięzcy konkursów przedmiotowych, ale również zaangażowani w wolontariat, aktywni społecznie.

W kategorii student nagrodzeni zostali żacy, którzy kształcą się na terenie województwa łódzkiego i już udzielają się w pracy naukowej, prowadzą swoje projekty czy badania kliniczne.

Uroczystość uświetnił koncert smyczkowy w wykonaniu młodych artystów związanych z Filharmonią Łódzką.

Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym.


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2021 roku - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz piętnasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe.

W tegorocznej edycji wpłynęło 165 wniosków. W kategorii „uczeń” złożonych zostało 120 wniosków z 56 szkół ponadpodstawowych, natomiast w kategorii „student” wpłynęło 45 wniosków złożonych przez 6 uczelni wyższych.

W dniu 25.05.2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która po analizie i rozpatrzeniu 162 wniosków, spełniających wymagania formalne, zaproponowała podział łącznej kwoty 150.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2021 rok, pomiędzy 48 kandydatów do stypendium.

Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 roku podjął uchwałę nr 545/21 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2021 roku.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

.....................................................................................................................................................................................................................

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2021 roku

1 lutego 2021 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2021 roku.
Nabór wniosków trwać będzie do 19 marca 2021 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:
• w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
• przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Do pobrania:
Regulamin
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych