2020 ROK - XIV EDYCJA JEDNORAZOWYCH STYPENDIÓW NAUKOWYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA łÓDZKIEGO

Stypendyści naukowi i artystyczni Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2020 nagrodzeni !

W dniu 25 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom, którzy w roku 2020 otrzymali stypendia naukowe i artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego. W imieniu Marszałka Grzegorza Schreibera wręczył je Wicemarszałek Zbigniew Ziemba.

- To wsparcie, które trafia do uczniów z całego regionu i pomaga w wyrównywaniu szans w dostępie do nauki – mówił przy okazji nagradzania młodych ludzi Wicemarszałek Zbigniew Ziemba. – Otrzymane stypendia będziecie mogli zainwestować w swoją przyszłość. Niech to wyróżnienie będzie dla was kluczem, który otworzy Wam drzwi do dalszej kariery.

Uzyskane stypendia stwarzają możliwość dalszego rozwoju naukowego i artystycznego. Zakupy oprogramowania, specjalistycznego sprzętu oraz instrumentów, wyjazdy na kursy mistrzowskie, nauka języka, konkursy za granicą – to cele najczęściej realizowane przez stypendystów.

W sumie na stypendia Marszałka samorząd województwa łódzkiego przeznaczył 200 tys. zł.

Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym.


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2020 roku - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz czternasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe.

W tegorocznej edycji wpłynęło 141 wniosków. W kategorii „uczeń” złożone zostały 103 wnioski z 55 szkół ponadpodstawowych, natomiast w kategorii „student” wpłynęło 38 wniosków złożonych przez 5 uczelni wyższych.

W dniu 2 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która po analizie i rozpatrzeniu 140 wniosków, spełniających wymagania formalne, zaproponowała podział łącznej kwoty 130.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2020 rok, pomiędzy 41 kandydatów do stypendium.

Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 roku podjął uchwałę nr 554/20 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku. Stypendia otrzymało 22 uczniów i 19 studentów.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku
 
27 stycznia 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku.
Nabór wniosków trwać będzie do 21 lutego 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:
·         w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
·         przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.
 
Do pobrania:
·         Regulamin 2020
·         Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych