piątek, 24 stycznia 2020

2020 ROK - XIV EDYCJA JEDNORAZOWYCH STYPENDIÓW NAUKOWYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA łÓDZKIEGO

Stypendyści naukowi i artystyczni Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2020 nagrodzeni !

W dniu 25 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom, którzy w roku 2020 otrzymali stypendia naukowe i artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego. W imieniu Marszałka Grzegorza Schreibera wręczył je Wicemarszałek Zbigniew Ziemba.

- To wsparcie, które trafia do uczniów z całego regionu i pomaga w wyrównywaniu szans w dostępie do nauki – mówił przy okazji nagradzania młodych ludzi Wicemarszałek Zbigniew Ziemba. – Otrzymane stypendia będziecie mogli zainwestować w swoją przyszłość. Niech to wyróżnienie będzie dla was kluczem, który otworzy Wam drzwi do dalszej kariery.

Uzyskane stypendia stwarzają możliwość dalszego rozwoju naukowego i artystycznego. Zakupy oprogramowania, specjalistycznego sprzętu oraz instrumentów, wyjazdy na kursy mistrzowskie, nauka języka, konkursy za granicą – to cele najczęściej realizowane przez stypendystów.

W sumie na stypendia Marszałka samorząd województwa łódzkiego przeznaczył 200 tys. zł.

Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym.


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2020 roku - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz czternasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe.

W tegorocznej edycji wpłynęło 141 wniosków. W kategorii „uczeń” złożone zostały 103 wnioski z 55 szkół ponadpodstawowych, natomiast w kategorii „student” wpłynęło 38 wniosków złożonych przez 5 uczelni wyższych.

W dniu 2 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która po analizie i rozpatrzeniu 140 wniosków, spełniających wymagania formalne, zaproponowała podział łącznej kwoty 130.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2020 rok, pomiędzy 41 kandydatów do stypendium.

Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 roku podjął uchwałę nr 554/20 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:

Kategoria „uczeń”

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Paulina Skalik

4 000,00

I stopnia

2

Szymon Rusiecki

4 000,00

I stopnia

3

Dominika Radaszewska

4 000,00

I stopnia

4

Kamil Chrząszczyk

3 000,00

II stopnia

5

Jakub Jagiełła

3 000,00

II stopnia

6

Mikołaj Komar

3 000,00

II stopnia

7

Joanna Zalega

3 000,00

II stopnia

8

Helena Olga Sitarek

3 000,00

II stopnia

9

Tymoteusz Domeradzki

3 000,00

II stopnia

10

Dominika Joanna Gabrysiak

2 500,00

III stopnia

11

Diego Król

2 500,00

III stopnia

12

Jacek Darnowski

2 500,00

III stopnia

13

Zofia Czaja

2 500,00

III stopnia

14

Bartłomiej Rosiak

2 500,00

III stopnia

15

Jakub Rojewski

2 500,00

III stopnia

16

Oskar Świdurski

2 500,00

III stopnia

17

Piotr Zygmunt

2 500,00

III stopnia

18

Krystian Sak

2 000,00

III stopnia

19

Lidia Majda

2 000,00

III stopnia

20

Hubert Borzuta

2 000,00

III stopnia

21

Natalia Maria Świniarska

2 000,00

III stopnia

22

Marcin Gołębiewski

2 000,00

III stopnia

 

Kategoria „student”

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Adrian Bartoszek

5 000,00

I stopnia

2

Kacper Ruzik

5 000,00

I stopnia

3

Adam Wawrzynkiewicz

4 500,00

I stopnia

4

Jędrzej Chrzanowski

4 500,00

I stopnia

5

Bartosz Szmyd

4 000,00

II stopnia

6

Marcin Mostowy

4 000,00

II stopnia

7

Maja Nowicka

4 000,00

II stopnia

8

Zuzanna Nowicka

4 000,00

II stopnia

9

Filip Karuga

3 500,00

II stopnia

10

Marcin Kaszkowiak

3 500,00

II stopnia

11

Zuzanna Łukasik

3 500,00

II stopnia

12

Jakub Włodarczyk

3 500,00

II stopnia

13

Sebastian Górecki

3 000,00

III stopnia

14

Patrycja Chojnacka

3 000,00

III stopnia

15

Dominik Damian Malinowski

3 000,00

III stopnia

16

Michał Oziemski

3 000,00

III stopnia

17

Michał Pytkowski

3 000,00

III stopnia

18

Krzysztof Fudała

3 000,00

III stopnia

19

Sebastian Czechowicz

3 000,00

III stopnia

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

 

Do pobrania:

Biogramy stypendystów

 


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku
 
27 stycznia 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku.
Nabór wniosków trwać będzie do 21 lutego 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:
·         w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
·         przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.
 
Do pobrania:
·         Ogłoszenie o naborze wniosków 2020
·         Regulamin 2020
·         Załącznik nr 1 – wniosek uczeń 2020
·         Załącznik nr 2 – wniosek student 2020
·         Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej wniosków w kategorii uczeń 2020
·         Załącznik nr 4 – karta oceny formalnej wniosków w kategorii student 2020
·         Załącznik nr 5 – karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii uczeń 2020
·         Załącznik nr 6 – karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii student 2020
·         Załącznik nr 7 – sprawozdanie 2020
·         Załącznik nr 8 – deklaracja poufności i bezstronności 2020
·         Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych