logo

Menu
piątek, 21 grudzień 2018 12:56

2019 ROK - XIII EDYCJA JEDNORAZOWYCH STYPENDIÓW NAUKOWYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Stypendyści naukowi i artystyczni Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2019 nagrodzeni !
 
W dniu 21 maja 2019 r. w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom, którzy w roku 2019 otrzymali stypendia naukowe i artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego.
 
Zaproszonych gości powitała Pani Halina Cyrulska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Uroczystość swą obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości: Pani Iwona Koperska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Grzegorz Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Dariusz Rogut – Przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pani Halina Rosiak oraz Pani Joanna Skrzydlewska, Pan Mirosław Suski – Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan prof. dr hab. Antoni Różalski – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Pan dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ – Prorektor ds. studenckich Politechniki Łódzkiej, Pani prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos – Prorektor ds. studenckich i artystycznych Akademii Muzycznej w Łodzi, Pani dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. nadzw. – Prodziekan Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Pan prof. dr hab. Janusz Tylman – Kierownik Katedry Fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, nagrodzeni stypendyści wraz z rodzicami oraz nauczycielami.
 
Podczas uroczystości Pani Iwona Koperska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego wręczyła listy gratulacyjne 58 stypendystom naukowym i artystycznym, którzy w roku 2019 zostali wsparci dofinansowaniem w łącznej kwocie 200 000 zł. Stypendia artystyczne otrzymało 20 najzdolniejszych uczniów i studentów szkół artystycznych. W gronie osób nagrodzonych stypendiami naukowymi znalazło się 19 osób w kategorii „uczeń” oraz 19 w kategorii „student”.
Uzyskane stypendia stwarzają możliwość dalszego rozwoju naukowego i artystycznego. Zakupy oprogramowania, specjalistycznego sprzętu oraz instrumentów, wyjazdy na kursy mistrzowskie, nauka języka, konkursy za granicą – to cele najczęściej realizowane przez stypendystów.
Po wręczeniu listów gratulacyjnych nastąpiła część artystyczna. Uroczystość uświetniły występy artystyczne stypendystów Marszałka Województwa Łódzkiego - uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi oraz Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.
Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym.
 
Tegoroczni Stypendyści Marszałka Województwa Łódzkiego:
 
Laureaci stypendiów naukowych:
W kategorii „student”
Stypendia I stopnia otrzymali:
1.    Agata Gabryelska
2.    Marcin Łukasz Sochal
 
Stypendia II stopnia otrzymali:
1.      Artur Kacprzyk
2.      Grzegorz Kardas
3.      Małgorzata Ostrowska
4.      Adrian Bartoszek
5.      Magda Barańska
 
Stypendia III stopnia otrzymali:
1.    Stefan Cichosz
2.    Bogusława Nowak
3.    Katarzyna Krawczyk
4.    Katarzyna Chłopaś
5.    Aleksandra Przewłoka
6.    Michał Pytkowski
7.    Rafał Nowakowski
8.    Agata Binienda
9.    Michał Jan Wrona
10.  Paweł Przerywacz
11.  Julia Krajewska
12.  Zuzanna Nowicka
 
W kategorii „uczeń”
Stypendia I stopnia otrzymali:
1.   Diego Król
2.   Katarzyna Cuper
 
Stypendia II stopnia otrzymali:
1.    Kamil Galewski
2.    Piotr Zygmunt
3.    Bartłomiej Rosiak
4.    Eryk Zywert
5.    Jakub Sola
 
Stypendia III stopnia otrzymali:
1.    Jarosław Brodecki
2.    Mikołaj Miszczak
3.    Mateusz Tyl
4.    Marcel Kuropatwa
5.    Paweł Śmigiel
6.    Natalia Semba
7.    Wiktoria Całus
8.    Adrian Cisowski
9.    Stanisław Roszczyk
10.   Bernard Michał Szeliga
11.   Adrian Stańdo
12.   Wojciech Rżanek
 
Laureaci stypendiów artystycznych:
W kategorii „uczeń” stypendia artystyczne otrzymali:
Uczniowie szkół muzycznych I stopnia:
1.      Hubert Marczak
2.      Magda Katarzyna Niedźwiecka
3.      Tomasz Orłowski
4.      Maria Walkiewicz
5.      Julian Weilandt
6.      Szymon Zawadzki
 
Uczniowie szkół muzycznych II stopnia:
1.        Justyna Marczak
2.        Julita Gawrońska
 
Studenci Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi:
1.      Sylwia Marut
2.      Michał Kawecki
3.      Aleksander Stachowski
 
Stypendyści reprezentujący sztuki wizualne:
1.      Aleksandra Jastrzębska
2.      Justyna Kaźmierska
3.      Aleksandra Sarna
4.      Michalina Sumińska
5.      Adrian Gachewicz
6.      Agata Wieczorek
 
Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Feliksa Parnella w Łodzi reprezentują:
1.      Natalia Augustyniak
2.      Kasper Górczak
 
W kategorii „młody twórca” stypendium artystyczne otrzymała:
1.      Marlena Czak
 
.................................................................................................................................................................................
Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2019 roku - przyznane!
Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz trzynasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tegorocznej edycji wpłynęły 133 wnioski, z których 7 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych.
W kategorii „uczeń” złożone zostały 93 wnioski z 47 szkół ponadpodstawowych, natomiast w kategorii „student” wpłynęło 40 wniosków złożonych przez 6 uczelni wyższych.
W dniu 20 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która po analizie i rozpatrzeniu 126 wniosków, spełniających wymagania formalne, zaproponowała podział łącznej kwoty 130.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2019 rok, pomiędzy 38 kandydatów do stypendium.
Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę nr 428/19 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2019 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:
 
Kategoria „uczeń”

Lp. Imię i nazwisko stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Diego Król 5 000,00 I stopnia
2 Katarzyna Cuper 5 000,00 I stopnia
3 Kamil Galewski 4 500,00 II stopnia
4 Piotr Zygmunt 4 500,00 II stopnia
5 Bartłomiej Rosiak 4 000,00 II stopnia
6 Eryk Zywert 4 000,00 II stopnia
7 Jakub Sola 4 000,00 II stopnia
8 Jarosław Brodecki 3 500,00 III stopnia
9 Mikołaj Miszczak 3 500,00 III stopnia
10 Mateusz Tyl 3 500,00 III stopnia
11 Marcel Kuropatwa 2 500,00 III stopnia
12 Paweł Śmigiel 2 500,00 III stopnia
13 Natalia Semba 2 500,00 III stopnia
14 Wiktoria Całus 2 500,00 III stopnia
15 Adrian Cisowski 2 500,00 III stopnia
16 Stanisław Roszczyk 2 500,00 III stopnia
17 Bernard Michał Szeliga 2 500,00 III stopnia
18 Adrian Stańdo 2 500,00 III stopnia
19 Wojciech Rżanek 2 500,00 III stopnia
 
Kategoria „student”
Lp. Imię i nazwisko stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Agata Gabryelska 5 000,00 I stopnia
2 Marcin Łukasz Sochal 5 000,00 I stopnia
3 Artur Kacprzyk 4 000,00 II stopnia
4 Grzegorz Kardas 4 000,00 II stopnia
5 Małgorzata Ostrowska 4 000,00 II stopnia
6 Adrian Bartoszek 4 000,00 II stopnia
7 Magda Barańska 4 000,00 II stopnia
8 Stefan Cichosz 3 000,00 III stopnia
9 Bogusława Nowak 3 000,00 III stopnia
10 Katarzyna Krawczyk 3 000,00 III stopnia
11 Katarzyna Chłopaś 3 000,00 III stopnia
12 Aleksandra Przewłoka 3 000,00 III stopnia
13 Michał Pytkowski 3 000,00 III stopnia
14 Rafał Nowakowski 3 000,00 III stopnia
15 Agata Binienda 3 000,00 III stopnia
16 Michał Jan Wrona 3 000,00 III stopnia
17 Paweł Przerywacz 3 000,00 III stopnia
18 Julia Krajewska 3 000,00 III stopnia
19 Zuzanna Nowicka 3 000,00 III stopnia
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!
 
Do pobrania:
Ranking stypendyści uczeń
Ranking stypendyści student
Biogramy stypendystów

..................................................................................................................................................
XIII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków w 2019 roku

 
7 stycznia 2019 roku rozpoczyna się XIII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” mogą ubiegać się studenci kierunków przyporządkowanych do następujących dyscyplin naukowych:
1)    ekonomia i finanse;
2)    geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
3)    nauki o bezpieczeństwie;
4)    nauki o komunikacji społecznej i mediach;
5)    nauki o polityce i administracji;
6)    nauki o zarządzaniu i jakości;
7)    nauki prawne;
8)    nauki socjologiczne;
9)    pedagogika;
10)    prawo kanoniczne;
11)    psychologia;
12)    astronomia;
13)    informatyka;
14)    matematyka;
15)    nauki biologiczne;
16)    nauki chemiczne;
17)    nauki fizyczne;
18)    nauki o Ziemi i środowisku;
19)    architektura i urbanistyka;
20)    automatyka, elektronika i elektrotechnika;
21)    informatyka techniczna i telekomunikacja;
22)    inżynieria biomedyczna;
23)    inżynieria chemiczna;
24)    inżynieria lądowa i transport;
25)    inżynieria materiałowa;
26)    inżynieria mechaniczna;
27)    inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
28)    nauki farmaceutyczne;
29)    nauki medyczne;
30)    nauki o kulturze fizycznej;
31)    nauki o zdrowiu;
32)    archeologia;
33)    filozofia;
34)    historia;
35)    językoznawstwo;
36)    literaturoznawstwo;
37)    nauki o kulturze i religii;
38)    nauki o sztuce;
39)    nauki teologiczne;
40)    nauki leśne;
41)    rolnictwo i ogrodnictwo;
42)    technologia żywności i żywienia;
43)    weterynaria;
44)    zootechnika i rybactwo.
 
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków o przyznanie stypendium.
Stypendium w kategorii „student” przyznawane jest studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Do składania wniosków uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy uczelni. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium.
Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez szkoły i uczelnie określają dyrektorzy szkół oraz rektorzy uczelni.
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 7 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r.
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, parter.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Karolina Krupa, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkursy/Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wzorami wniosków o przyznanie stypendium.
 
Pliki do pobrania:
Regulamin
Wniosek uczeń
Wniosek student
Sprawozdanie

.............................................................................................................................................................
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informujemy, iż:
1)      Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
2)      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 42 663 33 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej obsługi procesu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a)   na etapie prowadzenia naboru: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie art.18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
b)   na etapie podpisywania umowy stypendialnej: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6)      Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania procedury konkursowej a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.
8)      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9)      Podanie przez kandydata do stypendium swoich danych osobowych jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku w procedurze konkursowej oraz brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
10)    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl