2022 rok - XXIII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XXIII edycji konkursu na najlepsze rozprawy i prace przyznane!

W dniu 13 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 1100/22 w sprawie przyznania Nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2022 roku.

Nagrodzone zostały: 1 praca habilitacyjna, 5 rozpraw doktorskich, 8 prac dyplomowych magisterskich oraz 5 prac dyplomowych licencjackich i inżynierskich.

Prace nagrodzone w ramach XXIII edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2022 roku

Od 1 sierpnia 2022 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nabór wniosków trwać będzie do 23 września 2022 r.

Komplet dokumentów, stanowiących zgłoszenie do Konkursu należy złożyć:

  • w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
  • przesłać pocztą na adres Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w Ogłoszeniu o konkursie.

Do pobrania: