2022 rok - XXIII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XXIII edycji konkursu na najlepsze rozprawy i prace przyznane!

W dniu 13 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę w sprawie przyznania Nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2022 roku.

Nagrodzone zostały: 1 praca habilitacyjna, 5 rozpraw doktorskich, 8 prac dyplomowych magisterskich oraz 5 prac dyplomowych licencjackich i inżynierskich.

Lp.

Imię
i nazwisko Laureata

Uczelnia/ podmiot habilitujący/
doktoryzujący

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość  nagrody

1

Rafał Szrajber

Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

Parowe Szczeliny - architektura wirtualnych światów jako przestrzeń interaktywnej opowieści

praca habilitacyjna/ cykl publikacji

10 000,00 zł

2

Bolesław Szadkowski

Politechnika Łódzka

Opracowanie nowych pigmentów organiczno-nieorganicznych jako wielofunkcyjnych dodatków do kompozytów polimerowych

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

3

Mateusz Szurek

Uniwersytet Łódzki

Kompetencje słowotwórcze dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

4

Rafał Michał Olszyński

Uniwersytet Łódzki

Różnorodność gatunkowa i autekologia okrzemek w ekosystemach wodnych pochodzenia antropogenicznego

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

5

Ewa Nowakowska-Świrta

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Zastosowanie wybranych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu zawodowej alergii dróg oddechowych wywołanej przez alergeny o dużej i małej masie cząsteczkowej

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

6

Ewelina Ślązak

Uniwersytet Łódzki

Struktura i działalność Wydziałów do Spraw Wyznań w Łodzi i w województwie (1950-1975)

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

7

Jędrzej Hejduk

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Praca redaktora filmowego w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi

praca dyplomowa - magisterska

5 000,00 zł

8

Klaudia Laskowska

Uniwersytet Łódzki

Analiza potencjału adaptacyjnego miasta do zmian klimatu w oparciu o błękitno-zieloną infrastrukturę na przykładzie Bełchatowa i Tomaszowa Mazowieckiego

praca dyplomowa - magisterska

5 000,00 zł

9

Edyta Cieślik

Uniwersytet Łódzki

Jakość śródmiejskiej przestrzeni publicznej w Piotrkowie Trybunalskim

praca dyplomowa - magisterska

5 000,00 zł

10

Anna Czapińska

Politechnika Łódzka

Fabryczna architektura polskiej stolicy tekstyliów impulsem do powstania tkanin odzieżowych i ubiorów

praca dyplomowa - magisterska

5 000,00 zł

11

Inez Laskus

Politechnika Łódzka

"FABRICKA… ta gra z miasta Łodzi pochodzi" czyli projekt gry planszowej oparty na historii łódzkiego przemysłu włókienniczego

praca dyplomowa - magisterska

5 000,00 zł

12

Justyna Zaręba

Politechnika Łódzka

Adaptacja fabryki K. Bennicha w Łodzi

praca dyplomowa - magisterska

5 000,00 zł

13

Małgorzata Sowizdrzał

Uniwersytet Łódzki

Rewitalizacja terenów zieleni w Sieradzu a jakość życia jego mieszkańców

praca dyplomowa - magisterska

5 000,00 zł

14

Martyna Turowiecka

Politechnika Łódzka

Centrum Sztuk Wizualnych na łódzkim Księżym Młynie jako przestrzeń działań twórczych

praca dyplomowa - magisterska

5 000,00 zł

15

Agnieszka Szynk

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Concertino darmstadzkie Zdzisława Szostaka - geneza, forma i styl.

dyplomowa - licencjacka

3 000,00 zł

16

Sandra Sienkiewicz

Uniwersytet Łódzki

Projekt systemu obsługi świadczeń finansowych dla pracowników jednostek budżetowych na przykładzie Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

dyplomowa - licencjacka

3 000,00 zł

17

Hubert Wójcicki

Uniwersytet Łódzki

Rewitalizacja jako narzędzie ochrony dziedzictwa kulturowego. Przykład Rawy Mazowieckiej

dyplomowa - licencjacka

3 000,00 zł

18

Wojciech Dolecki

Politechnika Łódzka

Projekt rewaloryzacji Placu 4 Czerwca 1989 roku w Łodzi

dyplomowa - inżynierska

3 000,00 zł

19

Magdalena Kawka

Uniwersytet Łódzki

Wpływ różnych form ochrony przyrody na prowadzenie gospodarki leśnej na przykładzie Nadleśnictwa Brzeziny

dyplomowa - inżynierska

3 000,00 zł

 

Prace nagrodzone w ramach XXIII edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2022 roku

Od 1 sierpnia 2022 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nabór wniosków trwać będzie do 23 września 2022 r.

Komplet dokumentów, stanowiących zgłoszenie do Konkursu należy złożyć:

  • w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
  • przesłać pocztą na adres Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w Ogłoszeniu o konkursie.

Do pobrania: