2020 ROK - XXI EDYCJA KONKURSU O NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA NAJLEPSZE ROZPRAWY I PRACE TEMATYCZNIE ZWIĄZANE Z WOJEWÓDZTWEM ŁÓDZKIM

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XXI edycji konkursu na najlepsze rozprawy i prace przyznane!

W dniu 17 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1147/20 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nagrodzone zostały: 2 prace habilitacyjne/cykle publikacji, 10 rozpraw doktorskich, 3 prace dyplomowe magisterskie oraz 1 praca dyplomowa licencjacka.

Prace nagrodzone w ramach XXI edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

 


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2020 roku

29 czerwca 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.
Nabór wniosków trwać będzie do 28 sierpnia 2020 r.

Komplet dokumentów, stanowiących zgłoszenie do Konkursu należy złożyć:
• w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
• przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w Ogłoszeniu o konkursie.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie 2020
Regulamin Konkursu 2020
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych