czwartek, 21 listopada 2013

Szkoły policealne, CKU, Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych, CKZiU

Szkolnictwo zawodowe w województwie łódzkim

W województwie łódzkim obecnie funkcjonuje 8 placówek oświatowych, które oferują kształcenie zawodowe dla dorosłych i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 622). Są to :

1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi powstała z dniem 1 września 2013 r. w wyniku zmiany nazwy szkoły na mocy uchwały Nr XXXVIII/729/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.


2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Ks. Piotra Skargi 3, powstało z dniem 1 września 2017 r. na mocy uchwały nr XXXV/462/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 r.  W skład Centrum wchodzą: Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim oraz Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Placówka może kształcić  na kierunkach: technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca,  asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych, technik archiwista, technik geodeta, florysta.
Prowadzi również kwalifikacyjne kursy zawodowe, dające możliwość pozyskania kwalifikacji zawodowych w obszarze medyczno-społecznym, administracyjno-usługowym oraz rolniczo-leśnym z ochroną środowiska


3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, w ramach którego funkcjonuje: Szkoła Policealna Nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi oraz Samorządowa Szkoła Policealna w Łodzi. Kierunki kształcenia oferowane przez  CKU SWŁ w Łodzi: asystent osoby niepełnosprawnej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna,  asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik masażysta, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej,  opiekunka środowiskowa, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, technik archiwista, technik sterylizacji medycznej, protetyk słuchu, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik ortopeda. Kolegium Pracowników Służb Społecznych oferuje kształcenie w zawodzie pracownik socjalny.
W ofercie edukacyjnej znajdują się również kwalifikacyjne kursy zawodowe w ramach branży elektroniczno-mechatronicznej, elektroenergetycznej, ekonomiczno-administarcyjnej, fryzjersko-kosmetycznej, handlowej, pomocy społecznej, budowlanej oraz opieki zdrowotnej.

4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi powstał na mocy uchwały Nr LII/655/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2018 r. Jest to placówka Samorządu Województwa Łódzkiego, w skład której wchodzą: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi (Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi oraz filie: w Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie i Radomsku) oraz Szkołą Policealną Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, a także Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi. Zespół oferuje kształcenie w następujących zawodach: technik informatyk, technik realizacji dźwięku, technik telekomunikacji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik eksploatacji portów i terminali, technik rachunkowości, technik geolog, technik budowy dróg, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik administracji, technik informatyk. W ramach formy pozaszkolnej, Zespół prowadzi kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (kkz), dających możliwość uzyskania tytułu zawodowego w zawodach z obszarów: administracyjno – usługowy, budowlany, elektryczno –elektroniczny, mechaniczny i górniczo – hutniczy, turystyczno – gastronomiczny.

 
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2, powstał z dniem 1 września 2017 r. na mocy uchwały Nr XXXV/660/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca  2017 r. W skład Centrum wchodzi: Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu oraz Bursa Samorządu Wojewóztwa Łódzkiego w Łowiczu. Kierunki kształcenia oferowane przez Zespół: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej,  opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej,  terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia.W ofercie edukacyjnej znajdują się również kwalifikacyjne kursy zawodowe dające możliwość pozyskania kwalifikacji zawodowych w obszarach: medyczno – społecznym, administracyjno – usługowym, elektryczno – elektronicznym, rolniczo-leśnym z ochroną środowiska.
W ofercie edukacyjnej znajdują się również kwalifikacyjne kursy zawodowe dające możliwość pozyskania kwalifikacji zawodowych w obszarach: medyczno – społecznym, administracyjno – usługowym, elektryczno – elektronicznym, rolniczo-leśnym z ochroną środowiska.

6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, powstał z dniem 1 września 2017 r. na mocy uchwały Nr XXXV/458/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 r. W jego skład wchodzą: Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Zespół oferuje kształcenie w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, asystentka stomatologiczna, dietetyk, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, ratownik medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, technik sterylizacji medycznej, technik weterynarii.
Placówka daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w formie szkolnej oraz w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47, powstał z dniem 1 września 2017 r. na mocy uchwały nr XXXV/459/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 r. W skład Zespołu wchodzą: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Kierunki kształcenia oferowane przez Zespół: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik BHP, technik geodeta, technik drogownictwa, technik turystyki wiejskiej, technik informatyk, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik sterylizacji medycznej, technik elektroniki i informatyki medycznej, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa, dietetyk.
Prowadzi również kwalifikacyjne kursy zawodowe, dające możliwość pozyskania kwalifikacji zawodowych w obszarach: medyczno – społecznym, administracyjno – usługowym, elektryczno – elektronicznym, rolniczo-leśnym z ochroną środowiska oraz  turystyczno  – gastronomicznym

8. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu, ul. 3 Maja 46, powstał z dniem  1 lipca 2014 roku, na mocy uchwały Nr XLV/844/14/SWŁ z dnia 31 marca 2014 r. W skład Zespołu wchodzi Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu.
Szkoła oferuje kształcenie  w  następujących zawodach: technik masażysta, higienistka stomatologiczna, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystentka stomatologiczna, opiekunka środowiskowa, protetyk słuchu, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, technik ortopeda, technik archiwista, technik geolog, technik bhp, florysta, technik weterynarii, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk, technik telekomunikacji, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik geodeta, technik drogownictwa, technik wiertnik, technik pojazdów samochodowych, technik turystyki wiejskiej, technik rachunkowości, technik administracji, technik transportu drogowego, asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, technik realizacji dźwięku.

Prowadzi również kwalifikacyjne kursy zawodowe, dające możliwość pozyskania kwalifikacji zawodowych w obszarach: medyczno – społecznym,  rolniczo-leśnym z ochroną środowiska, turystyczno- gastronomicznym oraz administracyjno-usługowym.

 

Szkoły policealne, CKU, Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych, CKZiU:

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.