Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ BDO DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.!

Badania lekarskie w kształceniu zawodowym

poniedziałek, 15 czerwiec 2020 13:45

Badania lekarskie w kształceniu zawodowym

Na podstawie art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – Prawo oświatowe, kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1175).

W przypadku pełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletnich słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych badania są odpłatne. Zgodnie z zapisami art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1175) o służbie medycyny pracy osoby te zobowiązane są do poniesienia kosztów przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.

Uwaga: Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący wykonywania badań medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-wykonywania-badan-medycyny-pracy-w-okresie-epidemii-koronawirusa

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do wykonywania ww. badań (pobierz załącznik)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl