Menu

Edukacja z ZUS

Projekty edukacyjne ZUS powstały z potrzeby upowszechniania wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów i studentów. Ta wiedza będzie im niezbędna w podejmowaniu świadomych decyzji na rynku pracy.
 
Każdy z projektów dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia. Zapewniamy atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne dla nauczycieli. Pomocą w realizacji projektów służą koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji w każdym oddziale ZUS.

"Projekt z ZUS"to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych aktywizującą metodą projektu edukacyjnego.
Projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Polega na wysłuchaniu przez dzieci 1 lekcji nt. ubezpieczeń społecznych i ich roli w życiu każdego człowieka. To pierwszy kontakt z takimi terminami jak renta, zasiłek, czy emerytura.
Po lekcji osoby chętne – indywidualnie lub w grupach  - mogą wziąć udział w konkursie, wykonując projekt edukacyjny, w którym wyjaśnią, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Projekt może mieć formę filmu, plakatu lub komiksu. Konkurs przebiega na 3 etapach – szkolnym, regionalnym oraz centralnym. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody promujące edukację w ZUS, a ich prace można oglądać na stronie internetowej http://www.zus.pl/edukacja
 

W projekcie „Lekcje z ZUS” zachęcamy nauczycieli liceów, techników i szkół zawodowych do przeprowadzenia czterech lekcji o ubezpieczeniach, składkach, emeryturze i prowadzeniu firmy. Oferujemy materiały dydaktyczne i szkolenia dla nauczycieli, którzy zechcą odświeżyć swoją wiedzę o ZUS.
Zwieńczeniem „Lekcji z ZUS” jest olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Dzięki umowom podpisanym przez ZUS i szkoły wyższe, zwycięzcy olimpiady mogą liczyć na nagrody – dodatkowe punkty w rekrutacji a nawet indeksy. Dostaną również nagrody rzeczowe.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl