Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Cykl seminariów w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47 zaprasza na cykl seminariów realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach projektu:
„Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” POWER.
Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów i doradców Instytutu Badań Edukacyjnych. Istotą przekazu będzie wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
·         23 listopada 2018 r. w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim  odbędzie się pierwsze seminarium pn.: „Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i dlaczego jest potrzebny?”
·         6 grudnia 2018 r. drugie seminarium pn. ”O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole”
·         7 grudnia 2018 r. również w siedzibie ZSiPOWŁ w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się lekcje pokazowe: „Najpierw masa później forma różne drogi budowania własnych kwalifikacji” dla uczniów szkół średnich.
 
 http://kwalifikacje.edu.pl/events/seminarium-zintegrowany-system-kwalifikacji-%E2%88%92-nowe-podejscie-do-edukacji-kwalifikacji-rynku-pracy/

Program Seminarium 23.11.2018 - pobierz

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl