Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2020 roku - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz czternasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe.

W tegorocznej edycji wpłynęło 141 wniosków. W kategorii „uczeń” złożone zostały 103 wnioski z 55 szkół ponadpodstawowych, natomiast w kategorii „student” wpłynęło 38 wniosków złożonych przez 5 uczelni wyższych.

W dniu 2 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która po analizie i rozpatrzeniu 140 wniosków, spełniających wymagania formalne, zaproponowała podział łącznej kwoty 130.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2020 rok, pomiędzy 41 kandydatów do stypendium.

Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 roku podjął uchwałę nr 554/20 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:

Kategoria „uczeń”

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Paulina Skalik

4 000,00

I stopnia

2

Szymon Rusiecki

4 000,00

I stopnia

3

Dominika Radaszewska

4 000,00

I stopnia

4

Kamil Chrząszczyk

3 000,00

II stopnia

5

Jakub Jagiełła

3 000,00

II stopnia

6

Mikołaj Komar

3 000,00

II stopnia

7

Joanna Zalega

3 000,00

II stopnia

8

Helena Olga Sitarek

3 000,00

II stopnia

9

Tymoteusz Domeradzki

3 000,00

II stopnia

10

Dominika Joanna Gabrysiak

2 500,00

III stopnia

11

Diego Król

2 500,00

III stopnia

12

Jacek Darnowski

2 500,00

III stopnia

13

Zofia Czaja

2 500,00

III stopnia

14

Bartłomiej Rosiak

2 500,00

III stopnia

15

Jakub Rojewski

2 500,00

III stopnia

16

Oskar Świdurski

2 500,00

III stopnia

17

Piotr Zygmunt

2 500,00

III stopnia

18

Krystian Sak

2 000,00

III stopnia

19

Lidia Majda

2 000,00

III stopnia

20

Hubert Borzuta

2 000,00

III stopnia

21

Natalia Maria Świniarska

2 000,00

III stopnia

22

Marcin Gołębiewski

2 000,00

III stopnia

 

Kategoria „student”

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Adrian Bartoszek

5 000,00

I stopnia

2

Kacper Ruzik

5 000,00

I stopnia

3

Adam Wawrzynkiewicz

4 500,00

I stopnia

4

Jędrzej Chrzanowski

4 500,00

I stopnia

5

Bartosz Szmyd

4 000,00

II stopnia

6

Marcin Mostowy

4 000,00

II stopnia

7

Maja Nowicka

4 000,00

II stopnia

8

Zuzanna Nowicka

4 000,00

II stopnia

9

Filip Karuga

3 500,00

II stopnia

10

Marcin Kaszkowiak

3 500,00

II stopnia

11

Zuzanna Łukasik

3 500,00

II stopnia

12

Jakub Włodarczyk

3 500,00

II stopnia

13

Sebastian Górecki

3 000,00

III stopnia

14

Patrycja Chojnacka

3 000,00

III stopnia

15

Dominik Damian Malinowski

3 000,00

III stopnia

16

Michał Oziemski

3 000,00

III stopnia

17

Michał Pytkowski

3 000,00

III stopnia

18

Krzysztof Fudała

3 000,00

III stopnia

19

Sebastian Czechowicz

3 000,00

III stopnia

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

 

Do pobrania:

Biogramy stypendystów

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl