Menu

„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” – program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych

Informujemy, że w dniach 1–15 października 2018 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.
Projekt pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.
Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.zawodowcy.lodzkie.pl.
Uczniów spełniających wymagania opisane w Regulaminie zachęcamy do ubiegania się o stypendium poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie www.stypendium.lodzkie.pl w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. Wnioski będzie można składać do 15 października 2018 r.
 
Biuro Projektu
ul. Narutowicza 122
90-145 Łódź
Tel. 42 212 34 06

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl