II Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "OSZCZĘDZAJMY WODĘ!"

środa, 12 sierpnia 2020

 

Wersja z audiodeskrypcją:

 

 

 

Wersja z audiodeskrypcją:

 

 

17.12.2020

Informujemy, iż II Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pn. „OSZCZĘDZAJMY WODĘ!” został rozstrzygnięty. Wpłynęło 2528 prac w trzech grupach wiekowych. Prace zostały wykonane przez dzieci i młodzież z 266 szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom estetyczny, odznaczały się dużą kreatywnością, pomysłowością i starannością, a także znacznym stopniem trudności wykonania. Kapituła Konkursu miała trudne zadanie przy ocenie prac, ponieważ każda praca była bardzo interesująca i ukazywała różnorodne sposoby oszczędzania wody. Gratulujemy pomysłowości wszystkim uczestnikom! Za trud włożony w pracę każdy uczestnik otrzyma zasłużony drobny upominek, który zostanie przesłany do szkoły
wraz z dyplomem. Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy wzięli na siebie opiekę merytoryczną nad uczestnikami i poświęcili swój czas aby umożliwić dzieciom udział w Konkursie.

W załącznikach poniżej znajduje się lista Laureatów oraz prezentacja nagrodzonych prac wraz z nagrodami.

Załączniki:

- lista laureatów (link)

- prezentacja nagrodzonych prac wraz z nagrodami (link)

Aktualizacja 10.12.2020:

Wyniki II Wojewódzkiego Konkursu pn. „OSZCZĘDZAJMY WODĘ!” zostaną opublikowane na stronie po 16.12.2020 r. Laureaci konkursu zostali poinformowani o terminie i godzinie spotkania wideokonferencji podczas, której zostaną ogłoszone wyniki.

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce informujemy, że termin nadsyłania prac w ramach II Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „OSZCZĘDZAJMY WODĘ!” zostaje przedłużony do dnia 30 października 2020 r.

Ważna zmiana - o terminowości zgłoszenia pracy decyduje data nadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj. data stempla pocztowego.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym "OSZCZĘDZAJMY WODĘ!".

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, w dwóch kategoriach wiekowych, położonych na terenie województwa łódzkiego.

Celem Konkursu jest zapoznanie się uczestników z tematyką związaną z racjonalnym gospodarowaniem wodą oraz postępującymi zmianami klimatu, co przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony środowiska, rozwinięcia wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz kształtowania indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska. Formowanie od najmłodszych lat właściwych nawyków w zakresie oszczędzania wody oraz zasad jej racjonalnego wykorzystywania, z pewnością zaowocuje w przyszłości postawami dorosłych, którzy będą rozumieli dlaczego należy chronić środowisko w życiu codziennym, którzy będą wiedzieli jak skutecznie i efektywnie to robić. Szczególnie teraz, przy postępujących zmianach klimatycznych i nasilających się zjawiskach suszy, musimy wypracować metody racjonalnego gospodarowania wodą i nauczyć się jak tej wody nie marnować.

Konkurs „OSZCZĘDZAJMY WODĘ!” będzie polegał na wykonaniu plakatu lub ulotki, których treść powinna ukazywać m.in. konieczność oszczędzania wody i potrzebę zmiany nawyków w tym zakresie, działania, które mogą przyczyniać się do zapobiegania marnotrawieniu wody lub też skutki suszy i sposoby przeciwdziałania im. Uczestnicy Konkursu mogą nadsyłać prace, wykonane zgodnie z Regulaminem Konkursu, do dnia 16 października 2020 r.

Dla uczestników najwyżej ocenionych prac zostaną przyznane atrakcyjne nagrody, m.in. lornetki, mikroskopy, teleskopy, a dla starszych – słuchawki bezprzewodowe czy ładowarki słoneczne. Dodatkowo, nadesłane ulotki, odznaczające się wyjątkową pomysłowością oraz merytoryką, zostaną opublikowane w broszurze dotyczącej oszczędzania wody, które będą rozpowszechnione m.in. po innych Placówkach, stanowiąc cenny materiał edukacyjny w walce ze skutkami suszy.

Zaproszenie do udziału w Konkursie oraz Regulamin, karta zgłoszeniowa i plakat stanowią załączniki do niniejszej informacji. 

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 42 663 37 28

Pobierz załącznik: