piątek, 20 stycznia 2017
Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2017, przeznaczonych na udzielenie ww. pomocy finansowej wynosi…
piątek, 13 stycznia 2017
KONKURS POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI – EDYCJA 2017 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż rozpoczął nabór wniosków do wojewódzkiego etapu konkursu Polski Producent Żywności. Finał konkursu odbędzie się w dniu       17 marca 2017 roku w Hali Expo – Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi.  …
piątek, 13 stycznia 2017
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na organizację dożynek wojewódzkich w roku 2017.   Zainteresowane samorządy powinny złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) swoje oferty w formie załączonego formularza, adresowane na Kancelarię Marszałka, w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8,…
środa, 28 grudnia 2016
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia i ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa łódzkiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 na terenie województwa łódzkiego.
piątek, 18 listopada 2016
Województwo Łódzkie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w roku 2016 realizuje zadanie: pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wraz z retencjonowaniem wody na terenie woj. łódzkiego” z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ŁODZI W ROKU…
środa, 28 września 2016
Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego zdecydowali na sesji w dniu 27 września 2016 o przekazaniu kolejnych 150 tys. zł na granty sołeckie. W ten sposób wsparcie finansowe uzyska kolenych 31 projektów z terenów wiejskich, które znajdowały się na liście rezerwowej. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielana jest pomoc finansowa z budżetu…
środa, 31 sierpnia 2016
W dniu 31 sierpnia 2016 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2016 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. 1) Wykaz jednostek…
czwartek, 25 sierpnia 2016
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o XVIII Dniach Ogrodnika - Targach Międzynarodowych, odbywających się w dniach 10-11 września 2016 roku w Gołuchowie k. Kalisza. Osoby zainteresowane mogą zasięgnąć informacji w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w POznaniu pod telefonem: 62 757 54 23 oraz 501…
czwartek, 11 sierpnia 2016
  18 lipca  2016 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po przekazaniu wniosków przez Marszałka Województwa Łódzkiego, wpisał na Listę Produktów Tradycyjnych kolejny produkt z naszego województwa - Ciastka zawijane z marmoladą Nasze województwo na tej przestiżowej liście ma już 102 prokdukty. Zachęcamy do zapoznania się z opisem produktu na…
poniedziałek, 25 lipca 2016
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem samorządów terytorialnych oraz społeczności lokalnej dotyczącej pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego, udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 851/16…
wtorek, 28 czerwca 2016
  Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego organizuje IX edycję Wojewódzkiego konkursu produktów tradycyjnych „Tygiel Smaków”. Celem konkursu „Tygiel Smaku” jest identyfikacja i promocja produktów o charakterze lokalnym, wytwarzanych tradycyjnymi metodami, stanowiących element dziedzictwa kulinarnego i tożsamości mieszkańców, mogących stanowić rozpoznawalną markę regionu.   Do konkursu można zgłosić…
poniedziałek, 20 czerwca 2016
KONKURS kulinarny DLA SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH – laureaci                                                                             V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla średnich szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny  wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione…
czwartek, 19 maja 2016
Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na Listę wpisywane są produkty tradycyjne i środki spożywcze lub napoje spirytusowe, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat, których jakość lub…