środa, 3 kwietnia 2024
Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 29 marca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: Spółki wodne Udzielana pomoc - lodzkie.pl
poniedziałek, 4 marca 2024
W dniu 27 lutego 2024 r. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr LXVI/749/24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania…
środa, 10 stycznia 2024
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Świetlica sołecka na plus” na 2024 r. Wszelkie informacja na stronie : https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/swietlica-solecka-plus    
czwartek, 28 grudnia 2023
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2024 pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym działającym na terenie województwa łódzkiego. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/sp%C3%B3%C5%82ki-wodne/udzielana-pomoc
środa, 20 grudnia 2023
21.12.2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2024 r. Wszelkie informacje, regulamin oraz dokumenty do pobrania na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2024
czwartek, 7 grudnia 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - „Renowacja zbiorników wodnych” na 2024 rok. Wszelkie informacje, regulamin oraz dokumenty do pobrania na stronie: Renowacja zbiorników wodnych…
poniedziałek, 4 grudnia 2023
W dniu 28 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał dodatkowego podziału środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytuły wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych: Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Szczegóły pod adresem: (link)
środa, 29 listopada 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach  „Infrastruktura sołecka na plus” na 2024 r. Wszelkie informacje, regulamin oraz dokumenty do pobrania na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/infrastruktura-solecka-na-plus-2024