wtorek, 19 września 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza dodatkowy podział środków budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, przyjętych Uchwałą Nr 1164/21…
wtorek, 20 czerwca 2023
20.06.2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał podziału środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na rok 2023. W dniu 16 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał podziału środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytuły wyłączenia z produkcji gruntów rolnych  na zadania określone w ustawie o ochronie…
wtorek, 29 listopada 2022
W dniu 28 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał dodatkowego podziału środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytuły wyłączenia z produkcji gruntów rolnych  na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych: Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych . Szczegóły pod adresem: (link)
wtorek, 20 września 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza dodatkowy podział środków budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, przyjętych Uchwałą Nr 1164/21…
środa, 1 czerwca 2022
Na prośbę Nadleśnictwa Kolumna zamieszczamy zawiadomienie w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach na obszarze Nadleśnictwa Kolumna ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność larw osnui gwiaździstej. Załączniki: 1. Zawiadomienie 2. Mapy sytuacyjne obszarów objętych opryskiem (mapa 1, mapa 2) 3. Etykieta - Mospilan 20 SP 4. Etykieta -…
środa, 25 maja 2022
Na prośbę Nadleśnictwa Złoczew poniżej zamieszczamy zawiadomienie w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego na obszarze Nadleśnictwa Złoczew, położonego w zasięgu terytorialnym gmin: Błaszki, Brąszewice i Klonowa, na którym ze względu na obecność larw osnui gwiaździstej oraz boreczników sosnowych zagrożona jest trwałość lasu. W załączeniu przesyłam pliki do zamieszczenia na stronie,…
poniedziałek, 9 maja 2022
Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie otrzyma blisko 120 000,00 zł na realizację zadania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W dniu 9 maja br. umowę przekazali Dyrektorowi Stacji Przemysławowi Majchrowskiemu, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Janusz Ciesielski Radny…
środa, 20 kwietnia 2022
  Wojewódzki konkurs pn. „Tradycyjny Wypiek Wielkanocny” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Na konkurs nadesłano blisko 70 wyjątkowych przepisów. Celem konkursu było zachęcanie mieszkańców do wykorzystania w wypiekach świątecznych produktów lokalnych oraz tradycyjnych pochodzących z naszego regionu. W ramach konkursu uczestnicy musieli samodzielnie przygotować tradycyjny wypiek wielkanocny,…
piątek, 15 kwietnia 2022
Komisja konkursowa, zgodnie z regulaminem, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: I miejsce –  nagroda w wysokości 1 000 zł – Joanna Cieślak II miejsce – nagroda w wysokości 750 zł – Bartłomiej Borowski III miejsce – nagroda w wysokości 500 zł – Katarzyna Wieteska - Kuczek Wyróżnienia – nagroda w postaci…
środa, 6 kwietnia 2022
  Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 178/22 w sprawie naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze”. Wszelkie informacje na temat programu kliknij tutaj
piątek, 11 marca 2022
Na posiedzeniu Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 9 marca br. przyjęto Uchwałę nr 176/22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - „Renowacja zbiorników wodnych” na 2022…
środa, 9 marca 2022
23 września – Dzień Rolnictwa Ekologicznego UE Konkurs Nagrody ekologiczne UE: wyróżnienia dla najlepszych inicjatyw ekologicznych w UE   Parlament Europejski, Rada i Komisja podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE. Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji…
poniedziałek, 7 marca 2022
Uchwałą nr 163/22 z dnia 25 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2022 r. Wszelkie informacje na…
poniedziałek, 7 marca 2022
Uchwałą nr 161/22 z dnia 25 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” na 2022 r. Wszelkie informacje na…
piątek, 4 marca 2022
Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców województwa łódzkiego, a jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego oraz zachęcanie do wykorzystywania produktów tradycyjnych i lokalnych pochodzących z województwa łódzkiego w przygotowywanych wypiekach wielkanocnych. W ramach konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie tradycyjny wypiek wielkanocny, tj.…