Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

 

Aktualności poryby 2014-2020 (78)

W dniach 16-18 marca br. w Hali Expo – Łódź  firmy z obszaru Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” uczestniczyły w Konkursie Polski Producent Żywności 2018 w ramach XXIV Targów – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur. Stoiska przy współpracy z RLGD „Z Ikrą”, która promowała Program Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 zorganizowały:
1.      F.U.H. Marta Zajączkowska Korona Palace z Leźnicy Wielkiej,
2.      Gościniec „Nad Wartą” z Uniejowa
3.      P.H.U. Krystyna Łukasik SUMEX z Pęczniewa.
F.U.H. Marta Zajączkowskaoraz Gościniec „Nad Wartą” z Uniejowa wzięli udział w konkursie Polski Producent Żywności, który odbył się w pierwszym dniu targów. Restauracje przygotowały potrawy konkursowe z ryb, pochodzących z gospodarstw rybackich pana Zbigniewa Rakowskiego oraz pana Krzysztofa Nowaka. Stoiska oraz serwowane potrawy cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz uznaniem wszystkich odwiedzających.
W wyniku oceny  dokonanej przez Kapitułę której przewodniczył Pan Jakub Gajewski – p.o. Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pierwsze miejsce w Kategorii mięso, przetwory mięsne, ryby, przetwory rybne zajęła firma:
F.U.H. Marta Zajączkowska
Hotel Korona Palace
za produkt Karp na piwoszku
otrzymując tym samym nominację do ogólnokrajowego konkursu Polski Producent Żywności 2018.
 
Producenci nominowani przez Kapitułę wojewódzką będą mogli wziąć udział w ogólnokrajowym etapie konkursu, organizowanym przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu, podczas targów rolnych Polagra Food.
 W kolejnych dnia tj 17-18 marca br. na gości odwiedzających stoiska czekała degustacja smacznie przyrządzonych ryb. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mogli również zasięgnąć informacji na temat bogatej oferty turystyczno-rekreacyjnej przygotowanej przez restauratorów.
Wszystkim wystawcą serdecznie dziękujemy, gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów!
W dniu 16 stycznia 2018 roku w siedzibie RLGD Z „Ikrą” w Parzęczewie odbyło się uroczyste przekazanie umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów działania  4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo
 i Morze 2014-2020.
W wyniku konkursu przeprowadzonego przez RLGD „Z Ikrą” Samorząd Województwa Łódzkiego podpisał umowy na dofinasowanie projektów na kwotę 5 825 340,00 zł przy łącznej wartości projektów ok. 10-12 mln zł.
 Przyznane środki  zostaną przeznaczone na wsparcierybactwa, rozwój przedsiębiorczości.
 O dofinasowanie  aplikowały zarówno gminy,  rybacy, podejmujący nową działalność jak i rozwijający już istniejące. Dzięki podpisanym umową, na terenie RLGD „Z Ikrą” powstaną ogólnodostępne place zabaw, siłownie plenerowe, boiska.Projektowane inwestycje dotyczą rozwoju działalności rybackiej poprzez zakup maszyn i urządzeń, środków transportu przystosowanych do przewozu ryby żywej
 w przedsiębiorstwach i gospodarstwach prowadzących działalność w sektorze rybackim. Kolejna grupa przedsiębiorców wnioskowała o dofinansowanie obiektów świadczących usługi hotelarsko-rekreacyjne poprzez modernizację bazy noclegowej, zakup wyposażenia, poszerzenie zakresu oferowanych usług i atrakcji (wellness i spa, grota solna, wiata rybaka, wędzarnia).
         Na uwagę zasługują również projekty związane z rozwojem turystyki w obszarze Zbiornika Jeziorsko. W ramach złożonych wniosków beneficjenci wystąpili o zakup łodzi motorowych
 i skuterów wodnych w celu prowadzenia zarówno usług rekreacyjnych jak i turystyki
 
środa, 24 styczeń 2018 11:11

Warsztaty Refleksyjne w Parzęczewie

Napisała
W dniu 23 stycznia 2018 roku w Parzęczewie odbyły się  Warsztaty Refleksyjne, w których uczestniczyli pracownicy Biura RLGD „Z Ikrą”, członkowie Zarządu, wnioskodawcy oraz przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.  Moderatorem spotkania był dr Leszek Leśniak – pracownik naukowy Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.
Podczas Warsztatów  Refleksyjnych uczestnicy podsumowali miniony rok pod względem wdrażania LSR i działań RLGD - zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. Wnioski wypracowane podczas warsztatów zostaną opracowane w formie raportu na temat m.in. realizacji finansowej rzeczowej LSR, jakości wybranych projektów, kryteriów wyboru projektów. Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili współpracę z RLGD Z „Ikrą”.
W dniu 16 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego została podpisana umowa na funkcjonowanie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Z Ikrą" w roku 2018 (koszty bieżące i aktywizacja). RLGD „Z Ikrą” reprezentował prezes grupy - Pani Jolanta Pęgowska. Otrzymane środki są przeznaczone na animację lokalnej strategii rozwoju, współpracę pomiędzy członkami  grupy oraz promocję. W tym samym dniu aneksem do umowy ramowej została zaktualizowana także lokalna strategia rozwoju.
czwartek, 14 wrzesień 2017 11:17

Mixer Regionalny 2017

Napisała
W dniu 2 września 2017 roku w Łodzi ulica Piotrkowska zapełniła się od wystawców i odwiedzających, a to wszystko za sprawą tegorocznego Mixera Regionalnego, który odbył się po raz 14 promując województwo łódzkie. Jest to impreza rozrywkowo wystawiennicza, która przybliża mieszkańcom województwa łódzkiego różnorodność naszego regionu. W trakcie trwania wydarzenia  swoją twórczość zaprezentowało ponad stu wystawców, w tym koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, regiony partnerskie, stowarzyszenia działające przy samorządach, zespoły ludowe i inne grupy artystyczne.                                                                                                          
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mieszkańców województwa, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska promował Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz region, na którym funkcjonuje Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” w ramach priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” PO RYBY 2014-2020. W ramach tego wydarzenia na odwiedzających stoisko, czekała bezpłatna degustacja ryby wędzonej tj. karp, pstrąg, jesiotr; wychodowanych na terenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. Ryby serwowane na stoisku cieszyły się dużym zainteresowaniem i smakowały wszystkim odwiedzającym. Panująca atmosfera była znakomita pomimo niesprzyjającej aury pogodowej, choć to nie zniechęciło zwiedzających, aby zobaczyć z czego woj. łódzkie może być dumne. Mixer Regionalny Łódzkie 2017 z pewnością był doskonałą okazją dla mieszkańców województwa łódzkiego jak również gości z pozostałych regionów, by zapoznać się z unikalną ofertą środkowej Polski. Kluczem dnia były występy w Pasażu Schillera  zespołów muzycznych z naszego województwa. Klasycznym akcentem było wystąpienie Zespołu Diamanti wraz z Orkiestrą Teatru Muzycznego w Łodzi z koncertem Muzyka Świata.
poniedziałek, 28 sierpień 2017 08:54

Święto Karpia w Pęczniewie

Napisała
W dniu 27 sierpnia 2017 r. odbyły się uroczystości Dożynkowe oraz Święto Karpia w miejscowości Pęczniew. W ramach tego wydarzenia został przeprowadzony pokaz kulinarny przy wykorzystaniu ryb pochodzących z terenu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. Przedsięwzięcie to było realizowane w ramach działań promocyjnych PO RYBY 2014-2020 prowadzonych przez Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska (PO RYBY). Odwiedzający stoisko skosztować skosztować przygotowaną zupę rybną oraz smażonego karpia. Ponadto w ramach imprezy został zorganizowany konkurs na najsmaczniejszą potrawę z karpia oraz zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Całość wydarzenia uświetniła prelekcja Grzegorza Russaka na temat potraw z ryb w polskiej tradycji kulinarnej ze szczególnym uwzględnieniem karpia.
wtorek, 22 sierpień 2017 14:11

Festiwal smaku w Grucznie

Napisała
W dniach 19-20 sierpnia br. Województwo Łódzkie oraz Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” uczestniczyły w promocji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na Festiwalu Smaku w Grucznie w województwie kujawsko-pomorskim. Osoby odwiedzające stoisko mogły skosztować oraz zakupić ryby pochodzące z terenu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” tj. jesiotr, pstrąg oraz karp. Oprócz atrakcji, związanych ze smacznym jedzeniem, duże zainteresowanie wzbudziło także rękodzieło z terenu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” . Na stoisku prowadzone były również warsztaty dla dzieci.
Szanowni Państwo!
Samorząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania wniosków w ramach naboru 4/2017 ogłoszonego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Z Ikrą" dot. różnicowania działalności gospodarczej , w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4.„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Szanowni Państwo!
Samorząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania wniosków w ramach naboru 3/2017 ogłoszonego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Z Ikrą" dot.wspierania działalności rybackiej, w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4.„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Szanowni Państwo!
Samorząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania wniosków w ramach naboru 2/2017 ogłoszonego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Z Ikrą" dot. Wspierania i wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4.Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Szanowni Państwo!
Samorząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania wniosków w ramach naboru 1/2017 ogłoszonego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Z Ikrą" dot. infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4.Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
W dniu 7 czerwca przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  wraz z Rybacką Lokalna Grupą Działania "Z Ikrą" wzięli udział w 14 Międzynarodowych Targach Przetwórstwa i Produktów Rybnych Polfish w Gdańsku.
Targi te są jedyne w Polsce i jedne z największych w Europie Środkowej z branży rybnej, na których prezentowana jest szeroka oferta produktów rybnych, maszyn, urządzeń, opakowań, środków utrzymania czystości, pojazdów specjalistycznych i usług. Targi odbywają się razem z targami Spożywczo-Gastronomicznymi FOODEXPO. Impreza ta jest doskonałą okazją do spotkań, konsultacji, szkoleń oraz przeglądu trendów sektora spożywczo-gastronomicznego.
W miniony weekend 17-19 marca br w Łodzi odbyły się Targi - Regiony Turystyczne – NA STYKU KULTUR. Jest to impreza o charakterze międzynarodowym, która odbywa się corocznie w Polsce. Wśród przybyłych wystawców swoje stoisko miała także Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”.
Podczas targów przeprowadzony został WOJEWÓDZKI KONKURS POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI – 2017. Wzięło w nim udział 24 wystawców z województwa prezentujących 43 produkty, w tym PHU SUMEX Krystyna Łukasik promujący przetwórstwo rybne. Podczas trwania targów degustowane były takie produkty jak leszcz wędzony oraz leszcz w zalewie octowej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem smakoszy. Mamy nadzieję, że podczas kolejnych edycji targów/wystaw promowane ryby i przetwory rybne z terenu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” zyskają również uznanie wśród osób odwiedzjących stoisko.
 
Produkty zgłoszone do konkursu oceniane były przez Kapitułę Wojewódzką w składzie:

Pan Artur Bagieński - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego - Honorowy Przewodniczący Kapituły,
Pani Izabella Byszewska – Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego,
Pan Marcin Młynarczyk – Dyrektor Kancelarii Marszałka,
Pani Renata Jastrzębowska –Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych
Pani Bożena Kaczmarczyk – Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,
Pan Andrzej Woźniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 
Tegoroczne kategorie konkursowe obejmowały 8 grup produktów. Nominacje do ogólnokrajowego konkursu POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI 2017 otrzymali:
 
1. Kategoria sery i inne produkty mleczne:
Rolniczo – Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska w Szczercowie
za Ser twarogowy półtłusty Klinek
2. Kategoria mięso świeże oraz produkty mięsne:
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc chłopska” w Szadku
za Bekon zawijany gotowany
3. Kategoria przetwory rybołówstwa, w tym ryby:
PHU SUMEX Krystyna Łukasik
zaLeszcza wędzonego
4. Kategoria warzywa i owoce (przetworzone i nie):
Feliksowy Dworek Adam Szadkowski
za Powidła śliwkowe z czosnkiem
5. Kategoria wyroby piekarnicze i cukiernicze:
Zakład Cukierniczy R. Dymalski, B. Dybalska s.c.
za Tort mango- wanilia z nutą gorzkiej czekolady
6. Kategoria napoje alkoholowe i bezalkoholowe:
Marek Kaczorowski PIWOMAR – BROWAR KOREB
za Piwo ciemne korzenne – Herbowe
7. Kategoria oleje i tłuszcze (masło, margaryna, olej itp.):
PPH KLIMEKO Bogusław Klimczak
za Masło extra Klimeko
8. Kategoria inne produkty:
Wojewódzki Związek Pszczelarzy
zaMiód nawłociowy
Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego „Dla innowacyjnego producenta żywności” w tym roku otrzymała:
Krucjata Smakiem Kacper Janicki
za Kugel łódzki z gęsiną.
 
 
W dniu 3 marca br. w Parzęczewie spotkali się wspólnie przedstawiciele gmin należących do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Z Ikrą" wraz  z Prezesem Panią Jolantą Pęgowską i  Kierownikiem Biura RLGD „Z Ikrą” Panią Renatą Jesionowską – Zawadzką oraz przedstawicielami  Wydziału PO RYBY Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Panią Iwoną Obiedzińskią oraz Panem Łukaszem Czołczyńskim. Przedmiotem spotkania było omówienie kwestii związanych z możliwością aplikowania o środki z programu "Rybactwo i Morze" w zakresie tworzenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny.
Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia programu telewizyjnego na temat gospodarki rybackiej z terenu funkcjonowania RLGD „Z Ikrą”. Poniżej znajduje się link do strony TVP3 Łódź: 
http://lodz.tvp.pl/28267621/18122016

Zapraszamy!

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl