Kolejna podpisana umowa w ramach PO RYBY 2014-2020

wtorek, 17 lipca 2018
16 lipca br w siedzibie beneficjenta tj. w Gminie Konstantynów Łódzki nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pt.  „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej’. Niniejszy projekt będzie realizowany przy współudziale środków pochodzącychz Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej PO RYBY 2014-2020. Samorząd Województwa Łódzkiego reprezentował Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, natomiast ze strony Beneficjenta Pan Krzysztof Pipiński – Zastępca Burmistrza Gminy Konstantynów Łódzki. Projekt będzie realizowany od sierpnia 2018 do listopada 2018 roku. Kwota całkowita inwestycji to 307 932,64 zł z czego 250 020,00 zł  to unijne dofinansowanie.