Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

 
poniedziałek, 09 grudzień 2019 10:55

Realizacja projektów w ramach PO RYBY 2014-2020

W dniu 4 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisano aneks do umowy nr 00053-6523.2-SW0510013/18 zawartej z Panią Heleną Lihs-Rakowską (Gmina Pęczniew), realizowanej w ramach Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”. Przedmiotowa operacja obejmuje zakup zamrażarki, sprzętu IT, ogrodzenia, odgazowywacza przenośnego oraz pomieszczenia socjalnego. Realizowana operacja przyczyni się do utrzymania miejsca pracy.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl