Wyjazdowe posiedzenie WRDS

czwartek, 20 października 2022

Październikowe spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego miało formę szkolenia.

- Szkolenie i jego temat z pewnością będzie pomocne w państwa codziennej działalności i pracy – powiedział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego i przewodniczący WRDS, otwierając spotkanie.

Zanim rozpoczęło się szkolenie, marszałek Grzegorz Schreiber oficjalnie odwołał Waldemara Lutkowskiego, który reprezentował w WRDS stronę związkową, a jednocześnie powołał go jako przedstawiciela pracodawców. Ta formalna zmiana jest konsekwencją tego, że Waldemar Lutkowski w kwietniu tego roku został wiceprezesem PGE GiEK.

Temat szkolenia, które odbyło się w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, brzmiał „Dialog i współpraca, czyli jak konsultacje społeczne służą rozwojowi lokalnemu przy wsparciu Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego". Wśród zagadnień pojawiły się między innymi: wyznaczniki skutecznej komunikacji, budowanie porozumienia z różnymi typami zachowań, znaczenie wizji i wartości w budowaniu strategii, komunikacja w konsultacjach społecznych. Szkolenie poprowadził trener Wojciech F. Szymczak.