Wybór Przewodniczącego, Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 oraz walka z pandemią koronawirusa na WRDS

piątek, 17 grudnia 2021

W czwartek 16 grudnia br., w formie wideokonferencji odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Członkowie WRDS w pierwszej kolejności omówili kwestie związane z sytuacją epidemiczną w naszym województwie. Najnowsze dane przedstawiły: Jolanta Kowalik-Gęsiak, dyrektor Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Magdalena Amrozik, dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego. Do chwili obecnej na terenie naszego województwa powstało 2.560 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem lub chorych na COVID-19, z tego 1.351 w placówkach podległych samorządowi województwa, co stanowi 52,8 proc. wszystkich utworzonych łóżek „covidowych”. Według stanu na dzień 15 grudnia br., w placówkach podległych samorządowi województwa wolnych jest 14,8 proc. łóżek dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19, 23,5 proc. łóżek dla pacjentów z pozytywnym wynikiem testu oraz 54,7 proc. łóżek respiratorowych. Ponadto do 12 grudnia br. w naszym województwie wykonano ponad 2,9 mln szczepień.

Kolejno omówiono projekt programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (w skrócie FEŁ 2027). Jak poinformowała Małgorzata Zakrzewska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, dotychczas do projektu zostało zgłoszonych ponad 300 uwag, głównie przez jednostki samorządu terytorialnego. Wiele z nich zostało już uwzględnionych w tym dokumencie. Małgorzata Zakrzewska przedstawiła również m.in. projekt kontraktu programowego FEŁ 2027, na który składają się: innowacje (min. 254,9 mln euro), środowisko
i niskoemisyjność (min. 570,8 mln euro), włączenie społeczne w ramach EFS+ (min. 160,2 mln euro), zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (min. 277,3 mln euro) oraz cele związane z klimatem (min. 592,7 mln euro). Warto przypomnieć, że konsultacje społeczne potrwają do 9 stycznia 2022 r.

Ostatnim punktem spotkania był wybór Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na 2022 rok. Od 1 stycznia przyszłego roku przewodnictwo w Radzie obejmie Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego, który został wybrany przez członków WRDS jednogłośnie.