Wsparcie dla uchodźców i plan działań na rzecz zatrudnienia na WRDS

wtorek, 14 czerwca 2022

Informacja dotycząca sytuacji uchodźców w Łódzkiem i Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia były najważniejszymi tematami posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obrady odbyły się 21 kwietnia br. w formie zdalnej.

Rada pozytywnie zaopiniowała Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia dla Województwa Łódzkiego na 2022 r. Jak poinformował Kamil Jeziorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, jednym z priorytetów to utrzymanie stopy bezrobocia maksymalnie 6,5 proc. na koniec bieżącego roku. Niezwykle istotny jest również rozwój przedsiębiorczości i wzrost liczby podmiotów gospodarczych oraz utrzymanie istniejących miejsc pracy i utworzenia nowych.

Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki przedstawił informację dotyczącą aktualnej sytuacji uchodźców z Ukrainy. Samorządy w naszym województwie otrzymały na pomoc dla uchodźców ze środków rządowych ponad 65 mln zł. Obecnie główne zapotrzebowanie dotyczy wyżywienia. W związku z tym od 20 kwietnia w pobliżu punktu recepcyjnego zostało uruchomione miejsce wydawania posiłków.