Wsparcie dla MŚP i sytuacja w szkolnictwie zawodowym w województwie łódzkim – to główne tematy WRDS po wakacyjnej przerwie

czwartek, 15 września 2022

W czwartek 15 września br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Przewodniczył mu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Pierwszym zagadnieniem omawianym przez WRDS było szkolnictwo zawodowe. Na temat zmian wprowadzonych w prawie oświatowym z dniem 1 września tego roku mówiła Halina Cyrulska, zastępca dyrektora departamentu sportu i edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Rozmawiano o tym, że szkoły zawodowe w Łódzkiem cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Samorząd Województwa Łódzkiego jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych realizujących kształcenie zawodowe zarówno w formie szkolnej, jak i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W placówkach uczy się dziś blisko 900 osób, a najczęściej wybieranym zawodem przez słuchaczy jest technik informatyk.

W tej części posiedzenia głos zabrał także Roman Laskowski, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej, członek WRDS.

Druga część spotkania dotyczyła wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Prezentację, która stanowiła punkt dyskusji na ten temat, przedstawił Błażej Kupaj, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

COP w latach 2014-2020 przyznało dotacje unijne na rozwój gospodarki regionu łódzkiego, głównie na aktywność badawczą przedsiębiorstw, innowacje oraz współpracę firm z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu.

Bardzo ważne było wsparcie udzielone na łagodzenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19. Do przedsiębiorców, na finansowanie kapitału obrotowego i dotacje na przebranżowienie z Instrumentów Finansowych, trafiło ponad 300 mln zł.

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą również korzystać z pieniędzy w ramach REACT-EU. Dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł przeznaczone jest dla sektora MŚP na odbudowę konkurencyjności i zwiększenie odporności gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19. Do rozdysponowania jest ponad 24 mln zł. Obecnie trwa nabór wniosków, który zakończy się 28 września.

Wyzwania, z którymi mierzą się przedsiębiorcy nie tylko w województwie łódzkim, ale w całej Europie, to inflacja i wojna na Ukrainie. Na ten temat mówił Maciej Plutecki, dyrektor Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Konfederacja Lewiatan.

czwartkowego (15 września) posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Przewodniczył mu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Pierwszym zagadnieniem omawianym przez WRDS było szkolnictwo zawodowe. Na temat zmian wprowadzonych w prawie oświatowym z dniem 1 września tego roku mówiła Halina Cyrulska, zastępca dyrektora departamentu sportu i edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Rozmawiano o tym, że szkoły zawodowe w Łódzkiem cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Samorząd Województwa Łódzkiego jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych realizujących kształcenie zawodowe zarówno w formie szkolnej, jak i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W placówkach uczy się dziś blisko 900 osób, a najczęściej wybieranym zawodem przez słuchaczy jest technik informatyk.

W tej części posiedzenia głos zabrał także Roman Laskowski, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej, członek WRDS.

Druga część spotkania dotyczyła wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Prezentację, która stanowiła punkt dyskusji na ten temat, przedstawił Błażej Kupaj, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

COP w latach 2014-2020 przyznało dotacje unijne na rozwój gospodarki regionu łódzkiego, głównie na aktywność badawczą przedsiębiorstw, innowacje oraz współpracę firm z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu.

Bardzo ważne było wsparcie udzielone na łagodzenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19. Do przedsiębiorców, na finansowanie kapitału obrotowego i dotacje na przebranżowienie z Instrumentów Finansowych, trafiło ponad 300 mln zł.

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą również korzystać z pieniędzy w ramach REACT-EU. Dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł przeznaczone jest dla sektora MŚP na odbudowę konkurencyjności i zwiększenie odporności gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19. Do rozdysponowania jest ponad 24 mln zł. Obecnie trwa nabór wniosków, który zakończy się 28 września.

Wyzwania, z którymi mierzą się przedsiębiorcy nie tylko w województwie łódzkim, ale w całej Europie, to inflacja i wojna na Ukrainie. Na ten temat mówił Maciej Plutecki, dyrektor Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Konfederacja Lewiatan.