DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

WRDS o wektorach rozwoju województwa łódzkiego

Główny temat posiedzenia plenarnego WRDS brzmiał: „Wektory rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego”.
W obradach wziął udział marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.
Posiedzenie poprowadził Waldemar Krenc, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący WRDS.
- Wojewoda łódzki, pan profesor Zbigniew Rau, odbiera mandat posła w parlamencie i w związku z tym, zgodnie z ustawą, zostałem upoważniony do poprowadzenia dzisiejszych obrad prezydium a także Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – rozpoczął posiedzenie Waldemar Krenc.
Zaproszeni na obrady prelegenci przedstawili najważniejsze kierunki rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego. Podsumowali dotychczasowe osiągnięcia i zadania na najbliższą przyszłość. Tematyka prezentacji obejmowała szerokie spektrum zagadnień: strategię rozwoju województwa łódzkiego, regionalny program operacyjny, inwestycje w rozwój przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury drogowo-kolejowej, rynek pracy.
Jako prelegenci wystąpili:
Małgorzata Zakrzewska – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.
Anna Szymańska - kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego,
Paweł Anyszewski – prezes zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Łukasz Stajuda – dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
Grzegorz Jastrzębowski – dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego.
Sławomir Niżnikowski, zastępca dyrektora ds. inwestycyjnych Zarządy Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Kamil Jeziorski – p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Kolejne posiedzenie WRDS zostało zaplanowane na 21 listopada.
Tematem obrad będzie ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl