facebook
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

WRDS o stanie przestrzegania prawa pracy oraz bezpieczeństwie publicznym w województwie

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego na posiedzeniu plenarnym w dniu 23 maja br. zajmowała się tematami :
1. Stan przestrzegania prawa pracy w woj. łódzkim w 2016 roku
2. Stan bezpieczeństwa publicznego w Łodzi i województwie oraz sytuacja kadrowa i finansowa funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych
 
Okręgowy Inspektor Pracy, Pan Andrzej Świderski przedstawił Radzie informację na temat stanu przestrzegania prawa pracy w województwie łódzkim w 2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w tym czasie 6689 kontroli, po których nałożyła na pracodawców 1162 mandaty na łączną kwotę ponad 1 mln 344 tys. zł. W 11 przypadkach konieczne było złożenie zawiadomienia o nieprawidłowościach do prokuratury, złożonych zostało 250 wniosków o ukaranie do sądu. Kontrolerzy zbadali też 111 wypadków przy pracy.
 
Na spotkanie zaproszeni zostali również Komendanci Policji, Straży Pożarnej, Straży granicznie i Łódzkiej Straży Miejskiej oraz przedstawiciele związków zawodowych. Funkcjonariusze przedstawili najważniejsze problemy w regionie dotyczące bezpieczeństwa, ale zajęli się również kwestiami niedoborów kadrowych w ich instytucjach i nie zawsze zadowalającymi zarobkami.
 
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego reagując na bieżące wydarzenia w regionie podjęła również temat budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Złoczewie. 22 maja br. odbyło się spotkanie związkowców z Kopalni Węgla Bełchatów i samorządowców, na której wyrażali oni swoje zaniepokojenie przedłużaniem wydania decyzji o budowie zakładu. Wicewojewoda Pan Karol Młynarczyk zapowiedział, że zainterweniuje w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, której opieszałość w wydaniu odpowiednich decyzji ma spowalniać realizację inwestycji.
Rada ma jeszcze wracać do tego tematu.
 
Podczas posiedzenie podjęta została również uchwała w sprawie powołania zespołu problemowego do spraw ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego.

Tematem kolejnego posiedzenia WRDS wyznaczonego na dzień 22 czerwca będzie „Rozwój gospodarczy województwa, region łódzki jako centrum logistyczne Polski, szanse i zagrożenia.” 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl