WRDS o pracy zespołowej i rozwiązywaniu konfliktów

czwartek, 26 października 2023

Za nami październikowe spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Tym razem członkowie WRDS szkolili się w temacie rozwiązywania konfliktów w pracy zespołowej.

Spotkanie, które miało charakter szkolenia, otworzył Karol Młynarczyk, wojewoda łódzki oraz przewodniczący WRDS, i oddał głos trenerowi Wojciechowi Szymczakowi. Tematem warsztatów było „Rozwiązywanie konfliktów w zespołach z elementami mediacji”. Członkowie WRDS biorący udział w szkoleniu, najpierw rozmawiali o etapach tworzenia zespołu, podziale zadań i współpracy, a także o rodzajach konfliktów, które występują w relacjach międzyludzkich. Trener tłumaczył, jak rozpoznawać konflikty i jak je rozwiązywać, omawiał techniki negocjacji i mediacji oraz rolę mediatora w tym procesie.

Szkolenie było kontynuacją ubiegłorocznych warsztatów poświęconych współpracy oraz komunikacji w konsultacjach społecznych i będzie pomocnym narzędziem w pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Kolejne spotkanie członków WRDS będzie już merytorycznym posiedzeniem i odbędzie się w listopadzie w Łodzi.

kw

fot. Tomasz Grala