Transformacja szansą dla Bełchatowa

czwartek, 25 stycznia 2024

Jaka przyszłość czeka region bełchatowski w kontekście planowanej transformacji energetycznej? To pytanie wielokrotnie padało dziś podczas pierwszego w 2024 roku posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia podziękowań Zdzisławowi Bujasowi, przedstawicielowi Forum Związków Zawodowych, za wieloletnie działania na rzecz dialogu społecznego. Marszałek Grzegorz Schreiber wręczył następnie powołania w skład Rady dla Iwony Darmach i Filipa Pierlejewskiego - przedstawicieli FZZ oraz Marka Mazura  i Marcina Szmai jako przedstawicieli strony rządowej. W skład WRDS weszła także Dorota Ryl, nowy wojewoda łódzki.

Następnie uczestnicy Rady oraz zaproszeni prelegenci i goście przystąpili do dyskusji o tzw. sprawiedliwej transformacji w kontekście regionu bełchatowskiego.

Przypomnijmy, że województwo łódzkie jest jednym z pięciu obszarów w Polsce objętych planem transformacji energetycznej. Oznacza to rewolucyjne przemiany gospodarcze związane z odchodzeniem od produkcji energii z węgla brunatnego. Finansowanie tego niełatwego procesu zmian zapewnić ma Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który samorząd województwa we współpracy z rządem Prawa i Sprawiedliwości wynegocjował z Unią Europejską. Na transformację regionu bełchatowskiego zaplanowano ponad 375 mln euro.

Prelegentami byli Zbigniew Ziemba – wicemarszałek województwa łódzkiego i Monika Olszewska - dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Urzędu Marszałkowskiego.

Wicemarszałek przybliżył wszystkim stopień zaawansowania działań związanych z procesem transformacji. - Transformacja regionu bełchatowskiego to nie tylko zagrożenia, ale też szansa, a do jej przeprowadzenia konieczne jest stworzenie nowych miejsc pracy w regionie bełchatowskim oraz aktywizacja mieszkańców i podniesienie poziomu przedsiębiorczości - mówił Zbigniew Ziemba.

Głos zabrali także Anita Sowińska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i Waldemar Lutkowski – wiceprezes PGE GiEK. Po wystąpieniach prelegentów, przyszedł czas na pytania i dyskusję. Goście, wśród których dominowali przedstawiciele związków zawodowych, pytali przede wszystkim o kwestie związane z przyszłością mieszkańców, dziś pracujących w przemyśle energetycznym.

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego już 22 lutego. Członkowie WRDS pochylą się wówczas m.in. nad kwestią sytuacji zdrowotnej w Łódzkiem w kontekście zachorowań na grypę i COVID-19 oraz przygotowań do zjawisk pandemicznych.

as

fot. A. Staśkiewicz