Sytuacja uchodźców z Ukrainy na posiedzeniu plenarnym WRDS

czwartek, 23 lutego 2023

Podsumowanie pomocy, jaką instytucje oraz mieszkańcy udzielili ludziom, którzy schronili się przed wojną w naszym regionie oraz to, jak dziś żyją u nas uchodźcy, było głównym tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WŁ.

- Jesteśmy w przededniu pierwszej rocznicy straszliwej napaści Rosji na Ukrainę, a dziś będziemy dyskutować o sytuacji uchodźców na terenie województwa łódzkiego. To doskonała okazja, aby podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów za to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku. To wielkie, wspaniałe, humanitarne dzieło, którego w żaden sposób nie będziemy w stanie dziś podsumować, bo dotyczyło wielu działań setek tysięcy mieszkańców - mówił otwierając obrady wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, przewodniczący WRDS.

Spotkanie WRDS, które miało miejsce 23 lutego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, było poświęcone sytuacji społeczno-ekonomicznej uchodźców z Ukrainy, szczególnie matek z małymi dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych. Było także okazją do podsumowania pomocy, jaką uzyskali ludzie, którzy w naszym regionie schronili się przed wojną.

O działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego w imieniu marszałka Grzegorza Schreibera mówiła Milena Dutkiewicz, zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka  w Urzędzie Marszałkowskim. Samorząd województwa od pierwszych chwil rosyjskiej agresji zaangażował się w pomoc dla uchodźców oraz mieszkańców regionu, którzy wspierali naszych wschodnich sąsiadów. Już w pierwszych dniach wojny Urząd Marszałkowski w porozumieniu z wojewodą łódzkim zorganizował w Łódzkim Domu Kultury recepcyjny punkt pomocy, do którego mogli zgłaszać się uchodźcy i gdzie mieszkańcy regionu mogli dostarczać dary dla potrzebujących. Uciekającym przed wojną umożliwiono bezpłatne przejazdy pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Mogli oni też korzystać z wojewódzkich szpitali.

Dzięki specjalnym połączeniom uruchomionym przez marszałka Grzegorza Schreibera pociągami i autokarami ŁKA przywieziono do Łodzi kilka tysięcy uchodźców. Pierwszy pociąg wyruszył 5 marca do Przemyśla. Kolejne do Jarosławia w województwie podkarpackim i Chełma. Pięcioma wysłanymi przez marszałka składami przyjechało ponad 2 tysiące osób.

11 milionów złotych na pomoc dla obywateli Ukrainy przeznaczył Sejmik Województwa Łódzkiego. Większa część tych pieniędzy została wydana na zakwaterowanie uchodźców, remont i modernizację pomieszczeń przeznaczonych na ten cel, a także wyżywienie, środki czystości, transport, integrację i aktywizację społeczną, naukę języka, kulturę, sport. Dwa miliony złotych przeznaczono na program „Moce nadŁódzkie”. To pieniądze na dofinansowanie działań prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego na poprawę sytuacji uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do naszego regionu. Dofinansowanych zostało 111 projektów.

Dla partnerskich obwodów na Ukrainie: czerniowieckiego, odeskiego, winnickiego i wołyńskiego, Urząd Marszałkowski wysyłał transporty z żywnością, kocami, śpiworami środkami opatrunkowymi i higienicznymi. Wysłane zostały także w pełni wyposażone karetki pogotowia przekazane z zasobów Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.  Dzięki współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacją Polish Integration Support Centre do naszego regionu przyjechało kilkaset ton darów dla uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie naszego województwa. W ten sposób pozyskaliśmy kilkaset ton darów.

W szkołach prowadzonych przez samorząd województwa: w Łodzi, Zgierzu, Sieradzu, Piotrkowie, Tomaszowie, Łowiczu i Skierniewicach uchodźcy mogą bezpłatnie uczyć się języka polskiego. Z kolei ukraińskiego uczą się nasi nauczyciele, aby móc łatwiej porozumiewać się z ukraińskimi dziećmi, które rozpoczęły naukę w szkołach.

Latem Urząd Marszałkowski zorganizował kolonie dla dzieci z Ukrainy. W Dobieszkowie pod Łodzią wypoczywały te, które do Polski przyjechały zaraz po wybuchu wojny. W Spale spędziły kolonie dzieci z obwodów partnerskich województwa łódzkiego w Ukrainie: winnickiego, odeskiego i wołyńskiego.

Dzięki programowi aktywizacji zawodowej dorośli Ukraińcy mogą korzystać z kursów i zdobyć umiejętności ułatwiające znalezienie zatrudnienia. Jak wynika ze statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przez cały ubiegły rok w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się ponad 5,5 tys. Ukraińców. Na koniec roku zarejestrowanych było niewiele ponad tysiąc osób.

Dziś w województwie łódzkim mieszka około 90 tysięcy obywateli Ukrainy. Najliczniejszą grupę stanowią dzieci i młodzież. Ponad 600 dzieci jest objętych pieczą zastępczą. Jak obrazowo określił to wojewoda Tobiasz Bocheński, w województwie łódzkim jest największy w Europie dom dziecka dla dzieci z Ukrainy.

Na terenie naszego województwa funkcjonuje blisko 200 obiektów zakwaterowania uchodźców. To miejsca, w których mieszkają, ale też takie, w których mogą zamieszkać w razie potrzeby. Trzy z tych obiektów zostały zorganizowane przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego - w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Sokolnikach. Są one przeznaczone przede wszystkim dla kobiet z dziećmi i osób starszych.

Fot. Tomasz Grala