DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

O mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach na WRDS

Sytuacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim była głównym tematem plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. To pierwsze posiedzenie pod przewodnictwem Waldemara Lutkowskiego z Forum Związków Zawodowych, który w 2020 roku objął przewodnictwo WRDS, jako przedstawiciel strony pracowników.

Dyskusja z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządu oraz pracodawców i pracowników odbyła się w czwartek 30 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Pierwszym prelegentem był Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, który mówił o propozycjach i zmianach systemowych przygotowanych dla przedsiębiorców. Wśród nich wymienił: mały ZUS, regionalizację płacy minimalnej, sądy gospodarcze dzień po dniu, odpowiedzialność dyscyplinarną urzędników oraz zmianę prawa gospodarczego nakładającą obowiązki dla przedsiębiorców z półrocznym wyprzedzeniem.

Kolejna głos w dyskusji zabrała podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Olga Ewa Semeniuk. Mówiła o utworzeniu Inkubatorów Rzemiosła, które miałyby wspierać przedsiębiorstwa rzemieślnicze. Wskazywała też na ważną rolę stworzenia systemu wymiany rzemieślników w krajach Unii Europejskiej, by mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i nawiązywać kontakty.

Wśród prelegentów była także przedstawicielka Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Kaczkowska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju. Zaprezentowała między innymi programy wspierające rozwój przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Jedną z propozycji jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, promujący innowacyjne technologie oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Kolejnymi prelegentami, którzy wzięli udział w dyskusji dotyczącej sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w regionie łódzkim byli: prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Paweł Anyszewski, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Łukasz Stajuda, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi Artur Mikulec, dyrektor I oddziału ZUS w Łodzi Romana Mierzejewska, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Artur Szymbara oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Kamil Jeziorski.

Następne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego odbędzie się 20 lutego. Wśród omawianych zagadnień będzie między innymi analiza zmian w sektorze edukacji w związku z reformą oświaty oraz sytuacja pracowników w instytucjach kultury w województwie łódzkim.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. W skład WRDS wchodzą reprezentanci pracodawców, pracowników, samorządu i strony rządowej.

(Dariusz Kulas, fot. Adam Staśkiewicz)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl