Sytuacja epidemiologiczna i bezpieczeństwo publiczne na WRDS

poniedziałek, 4 kwietnia 2022

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego zajęła się w czwartek (17 lutego) szeroko pojętym bezpieczeństwem. Przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz strony rządowej i samorządowej zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa publicznego i epidemiologicznego.

Zbiorczą informację na temat pracy policji, straży pożarnej, straży granicznej oraz służby więziennej przedstawił Marcin Szmaja, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Z przekazanych informacji wynika, że coraz więcej osób chce pracować w szeregach policji. W ubiegłym roku przybyło 572 nowych funkcjonariuszy i jest to znaczący wzrost w stosunku do lat ubiegłych. Policjanci dbają nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa, ale także są angażowani do działań poza regionem. Funkcjonariusze również kierowani byli jako wsparcie zabezpieczenia polskiej granicy z Białorusią.

Z przedstawionej prezentacji dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego w regionie wynika, że ze wszystkich podejmowanych interwencji, 15 procent dotyczy zdarzeń pożarowych, a aż 77 procent to zdarzenia związane z zagrożeniami miejscowymi.

Podczas posiedzenia omawiane były również kwestie związane z sytuacją epidemiczną w naszym województwie. Najnowsze dane przedstawiły: Jolanta Kowalik-Gęsiak, dyrektor Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Magdalena Amrozik, dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego.

Na terenie województwa powstało 2779 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem lub chorych na COVID-19, z tego 1443 w placówkach podległych samorządowi województwa, co stanowi 52,8 proc. wszystkich utworzonych łóżek „covidowych”. Według stanu na 17 lutego, w placówkach podległych samorządowi województwa wolnych jest 38 proc. łóżek przeznaczonych dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19 oraz 79 proc. łóżek respiratorowych. W naszym województwie wykonano do tej pory ponad 3,5 mln szczepień.

Podsumowując tę część dyskusji marszałek Grzegorz Schreiber, który poprowadził obrady jako przewodniczący, zaznaczył, że działania podejmowane w najtrudniejszym momencie pandemii przez samorząd województwa łódzkiego miały na celu zapewnienie dostępu do lekarzy specjalistów wszystkim mieszkańcom regionu, którzy tego potrzebowali. – I to się nam udało – mówił marszałek.